Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Bezwaarschrift box 3

De Hoge Raad heeft in december 2021 geoordeeld dat het box 3-systeem zoals dat geldt per 2017, niet door de beugel kan. Het huidige systeem is gelijk aan het systeem in 2017, dus ook dit systeem kan niet door de spreekwoordelijke beugel.

Het gebruikmaken van forfaits en ficties leidt er in de huidige vorm toe, dat ongelijke belastingplichtigen in te hoge mate gelijk worden behandeld. Belastingplichtigen die worden geconfronteerd met een belastingdruk die hoger is dan het rendement dat zij hebben behaald, hebben daarom recht op compensatie. De Hoge Raad heeft in deze compensatie zelf voorzien, door de belastingheffing om te buigen naar het werkelijk rendement. In dit artikel een uitgebreide toelichting op deze zaak; van A-tot-Z.

De bestreden box 3-aanslagen over 2017 en 2018

Het betreft een zaak over de belastingjaren 2017 en 2018. Over deze jaren is het zo dat de belastingheffing in box 3 gebaseerd is op een groot aantal ficties en forfaits. De box 3-belasting van deze belastingplichtige is berekend over een grondslag van € 977.077 (2017) en € 998.081 (2018). Wij laten de verdeling van het box 3-vermogen onder partners verder buiten behandeling in dit artikel. De totale belastingheffing in box 3 bedroeg in 2017 € 12.705 en in 2018 € 11.969. Het werkelijke rendement bedroeg echter slechts € 6.612 (2017) en € 3.528 (2018). Oftewel: er is meer belasting betaald, dan er rendement is gemaakt. De belastingplichtige gaat tegen deze aanslagen in bezwaar en vervolgens in beroep. Hierna bespreken wij eerst de box 3-systematiek per 2017 en daarna het standpunt van de belastingplichtige. Daarna gaan wij in op de uitspraak van de rechtbank, de conclusie van de advocaat-generaal en de uitspraak van de Hoge Raad.

Noot fiscaal jurist inzake box 3

Een nieuw hoofdpijn dossier voor de Belastingdienst (eigenlijk voor de wetgever). Er zullen tienduizenden bezwaarschriften in behandeling moeten worden genomen en nog vele honderdduizenden volgen. Na de toeslagen affaire is dit de volgende extreme klus voor de overbelaste Belastingdienst.  De wetgever heeft al aangekondigd dat er een nieuw systeem komt. Dit wordt echter niet voor 2025 verwacht en de contouren zijn nog onduidelijk. Het kan bijna niet anders dan dat dit systeem, in ieder geval in hoge mate, zal aansluiten bij werkelijk genoten rendementen. Daarmee worden ongelijke gevallen, want iedere belastingplichtige is uniek, in ieder geval weer, en hopelijk op redelijke grondslagen, ongelijk behandeld.

Van de 3 miljoen belastingplichtigen met een box 3 vermogen heeft ruim 1 miljoen belastingplichtigen vrijwel alleen spaargeld in box 3. Al deze mensen krijgt de Belastingdienst de komende jaren op hun dak. Voor alle nog openstaande jaren zal bezwaar worden gemaakt, tenzij de wetgever met nieuwe wetgeving komt (en die komt er op korte termijn, wacht maar af). De huidige wetgeving is dezelfde als in 2017 en 2018. Een uitgebreid artikel kunt u hier raadplegen.

Termijn indienen bezwaarschrift box 3

Het bezwaaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag Inkomstenbelasting 2019 of 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn. Uw rechten blijven dan behouden en u kunt rustig wachten op de uitspraak van de rechter. Als de rechter de belastingplichtigen gelijk geeft, dan kunt u hierop meeliften.

Waarom zou box 3 heffing niet mogen?

De heffing is volgens deskundigen in strijd met het Europese recht.

Bezwaarschrift box 3 heffing via internetsite belastingdienst

U kunt ook bezwaar maken via de internetsite van de Belastingdienst, hiervoor is een speciale pagina geopend. U moet binnen 6 weken nadat u uw definitieve aanslag inkomstenbelasting heeft ontvangen bezwaar maken, ook moet u uw bezwaren (met bijlagen) onderbouwen. U kunt hier bezwaar maken.

Gratis voorbeeld bezwaarschrift box 3

U kunt natuurlijk contact met ons opnemen voor de bezwaarprocedure. Een voorbeeld bezwaarschrift kunt u hier raadplegen en ook zelf indienen.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.