Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»

Aangifte bij overlijden

Wanneer iemand overlijdt, zullen er een aantal belastingzaken geregeld dienen te worden. Afhankelijk van de situatie dient er een laatste belastingaangifte Inkomstenbelasting gedaan te worden, het zogenaamde F-biljet, waarbij F voor Finale staat. Mogelijk dient er een aangifte erfbelasting gedaan te worden. Daarnaast zullen toegekende voorlopige aanslagen gewijzigd en / of stopgezet moeten worden. Dit laatste geldt ook voor eventuele toeslagen. Sinds 2020 kunt u de aangifte erfbelasting digitaal indienen, dit verzorgen wij graag voor u.

De laatste belastingaangifte (F-biljet)

Ook in het laatste levensjaar dient er een belastingaangifte Inkomstenbelasting gedaan te worden. Dit F-biljet wordt aan de erven van de overledene toegestuurd. U kunt de Belastingdienst ook verzoeken een F-biljet toe te sturen (Belastingtelefoon: 0800-0543). Uit de finale belastingaangifte zal blijken of er een belastingschuld is of dat de overledene nog belasting tegoed had. Een eventuele schuld mag op de erfenis in mindering gebracht worden. Een vordering op de fiscus verhoogt juist de verkrijging.

Belastingaangifte erfbelasting

Iedereen heeft bezittingen en schulden. Wanneer iemand is overleden, worden deze nagelaten aan de erfgenamen. Familierecht, huwelijkse voorwaarden, codicil en / of samenlevingscontract bepalen het aandeel van de erfgenamen in de nalatenschap. Over de verkrijging van dit aandeel kan in sommige gevallen erfbelasting verschuldigd zijn. Tot 2010 was dit successierecht. De aangifte erfbelasting zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen.

Meer informatie Belastingaangifte erfbelasting

Voorlopige aanslagen

Wanneer de overledene alleenstaand was, zal een lopende voorlopige aanslag zo spoedig mogelijk stopgezet dienen te worden. Er bestaat immers na het overlijden geen recht meer op de belastingteruggaaf. Als de voorlopige aanslag doorloopt, moeten ontvangen bedragen terugbetaald worden, wat voor vervelende situaties kan zorgen. In de meeste gevallen zet de fiscus uit eigen beweging de voorlopige aanslag stop. Toch is het aan te raden dit goed in de gaten te houden.

Woonde de overledene samen, dan geldt bovenstaande onverminderd. Voor de partner is het zaak de situatie opnieuw in te schatten. Voorlopige aanslagen zijn nl. gebaseerd op de gezamenlijke situatie voorheen. Door het overlijden van de partner is deze veranderd, waardoor de huidige voorlopige aanslag gewijzigd dient te worden. Of mogelijk is er recht op een voorlopige aanslag ontstaan.

Toeslagen

Voor toeslagen - huur, zorg, kinderopvang en het kindgebonden budget - geldt hetzelfde als voor een voorlopige aanslag. Let op of de toeslag stopgezet wordt en onderneem anders zelf actie. Eventuele partners dienen de hoogte van bestaande toeslagen te wijzigen naar de nieuwe situatie of aan te vragen als er een recht ontstaat.

© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.