Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »

Tarieven belastingaangiften

Belastingaangifteshop hanteert vaste, scherpe tarieven. Daarnaast wordt uw aangifte verzorgd door een erkende belastingadviseur (wij zijn lid van het Register voor Belastingadviseurs). Voor complexe vraagstukken werken wij samen met Jongbloed Fiscaal Juristen

Heldere en duidelijke afspraken

  • Geen verrassingen of verborgen toeslagen
  • Geen administratiekosten
  • Geen opslagen bij indienen van uw aangifte
  • Geen opslagen bij ontbreken van enkele stukken
  • Geen opslagen voor ophalen vooraf ingevulde aangifte bij de Belastingdienst
  • U kunt gratis gebruik maken van uw eigen portal
  • Telefonische helpdesk voor fiscale vragen is gratis
  • Aangifte wordt verzorgd door deskundige belastingadviseur met afgeronde opleiding
  • Prijzen zijn inclusief btw

Tarieven belastingaangifte

Aangifte alleen

Aangifte Inkomstenbelasting Alleen
Reguliere aangifte (P-biljet) € 90,00
Overlijdensaangifte (F-biljet) € 150,00
Emigratie aangifte € 150,00
Immigratie aangifte € 150,00
Aangifte voor ondernemers (W-biljet) € 249,00 (1)
Aangifte Vennootschapsbelasting
Regulier aangifte (enkelvoudig) € 275,00 (1)
Toeslagen
Huurtoeslag € 40,00
Zorgtoeslag € 40,00
Kinderopvang toeslag € 40,00
Kindgebonden budget € 40,00
Bijzondere werkzaamheden
Aangifte Erfbelasting € 275,00 (2)
Middeling € 80,00
Voorlopige aanslag € 50,00
Bezwaarschrift uurtarief (3)
Beroepschrift uurtarief (3)
Extra werk en toeslagen
Thuisbezoek (reiskosten) € 25,00
Toeslag complexiteit uurtarief (3)

Aangifte met partner

Aangifte Inkomstenbelasting Fiscaal partner
Reguliere aangifte (P-biljet) € 110,00
Overlijdensaangifte (F-biljet) € 150,00
Emigratie aangifte € 300,00
Immigratie aangifte € 300,00
Aangifte voor ondernemers (W-biljet) € 249,00 (1)
Aangifte Vennootschapsbelasting
Regulier aangifte (enkelvoudig) € 275,00 (1)
Toeslagen
Huurtoeslag € 45,00
Zorgtoeslag € 45,00
Kinderopvang toeslag € 45,00
Kindgebonden budget € 45,00
Bijzondere werkzaamheden
Aangifte Erfbelasting € 275,00 (2)
Middeling € 80,00
Voorlopige aanslag € 50,00
Bezwaarschrift uurtarief (3)
Beroepschrift uurtarief (3)
Extra werk en toeslagen
Thuisbezoek (reiskosten) € 25,00
Toeslag complexiteit uurtarief (3)

(1) exclusief btw (vanaf prijs)

(2) vanaf prijs

(3) uurtarief € 80,00 (inclusief btw)

Noot

Bij arbeidsintensievere aangiftes kan er bovenop het standaardtarief een toeslag komen. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan: echtscheidingssituaties, bijleenregeling, lijfrenteproblematiek, werken in het buitenland e.d. Indien dit van toepassing is, geven wij dit tijdig bij u aan en krijgt u voordien van ons een offerte en / of inschatting van de kosten.

© 2021 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.