Top menu

Disclaimer

Inhoud & Privacy

Belastingaangifteshop.nl kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Deze is echter ontleend aan bronnen welke betrouwbaar mogen worden geacht. Het staat Belastingaangifteshop.nl vrij deze informatie naar eigen goeddunken en zonder enige vooraankondiging te wijzigen. De verstrekte informatie heeft een informatief karakter en is uitsluitend als zodanig bedoeld.

Belastingaangifteshop.nl garandeert op geen enkele wijze het foutloos of ononderbroken functioneren van deze website en wijst er nadrukkelijk op dat aan de verstrekte informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Ook aanvaardt Belastingaangifteshop.nl geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de hierop verstrekte informatie. Dit geldt onverminderd voor websites waarvoor Belastingaangifteshop.nl niet verantwoordelijk is of onderhoudt en die verwijzen of waarna wordt verwezen door Belastingaangifteshop.nl

Indien u bij het gebruik van deze website persoonsgegevens verstrekt, zal Belastingaangifteshop.nl zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de wettelijke eisen.

Verantwoordelijheid voor het gebruik van de informatie ligt uitsluitend bij de gebruiker. Belastingaangifteshop.nl verbiedt nadrukkelijk het overdragen, verspreiden, verveelvoudigen of bewerken. Belastingaangifteshop.nl behoudt zich alle auteursrechten voor (ook artikel 15 auteurswet) en wijst er op dat er met betrekking tot de inhoud van deze site geen overnemingsvrijheid bestaat. Het Nederlands recht is toepasselijk.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone