Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Fiscale boete gekregen bij onjuiste of te laat ingediende belastingaangifte?

De fiscus kan en mag u bij een verzuim of een vergrijp een fiscale boete opleggen. Een verzuim kan bijvoorbeeld het te laat indienen van een belastingaangifte zijn. Bij een vergrijp heeft u, in de ogen van de fiscus, meer straf verdient. Denk dan aan het opzettelijk onjuist indienen van een belastingaangifte.  Het is aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat u met opzet handelde bij het belastingaangifte doen.

Wilt u een keer een echte expert naar uw aangifte inkomstenbelasting laten kijken of wilt u dat wij u helpen bij een bezwaarschrift tegen een boete ? Maak dan hier een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Dat de fiscus boetes op kan leggen aan een nalatige  of zelfs frauderende belastingplichtige is logisch. Waarom een bejaarde met alleen AOW echter euro 226,00 boete krijgt omdat zij vergeet haar belastingaangifte (die slechts een formaliteit is)  in te dienen valt minder goed te begrijpen. Dan zijn de verhoudingen zoek en is een bezwaarschrift op zijn plaats.

De fiscale boetes zijn recent flink verhoogd. Zo betaalt u bij een eerste verzuim euro 226,00. Bij een tweede verzuim is dit bedrag opgelopen tot euro 984,00. De maximale verzuimboete is euro 4920,00.

Bij een vergrijpboete betaalt u afhankelijk van de situatie 25, 50 of 100% van de grondslag. Die grondslag kunt u zien als het bedrag wat de fiscus is misgelopen door uw, al dan niet opzettelijk, onjuiste belastingaangifte.

Bezwaar maken

Een bezwaarschrift indienen kan in sommige gevallen zinvol zijn. Of dat in uw geval ook zo is kunt u het beste door een deskundige belastingadviseur laten beoordelen.

Gronden voor een bezwaar kunnen zijn:

  • Scheve verhouding tussen boete en feit. Het zgn. evenredigheidsbeginsel.
  • Verzachtende omstandigheden. Bijvoorbeeld uw financiële situatie.
  • U word dubbel beboet.
  • U maakt in verschillende jaren dezelfde fout en krijgt voor ieder feit een boete.
  • U heeft de aangifte verbeterd maar van vrijwillige verbetering is niet zonder meer sprake.
  • Er is teveel tijd verstreken tussen het opleggen van de boete en het bewuste feit.
  • Afwezigheid van alle schuld.

Wij kijken graag met u mee

Heeft u een fiscale boet gekregen waarmee u het niet eens bent?

Bel of mail ons dan. U kunt uw situatie in het kort aan ons voorleggen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Mochten wij uw mening delen dan helpen wij u graag met een eventuele bezwaarprocedure.

terug
© 2023 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.