Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Scholingsuitgaven en studiefinanciering, wat is aftrekbaar?

Welke aftrekmogelijkheden van scholingsuitgaven zijn er voor een belastingplichtige die aanspraak heeft op studiefinanciering?

Belastingplichtige heeft geen recht op aftrek van scholingsuitgaven als hij een aanspraak heeft op studiefinanciering als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000. Het uitsluiten van de aftrek geldt ongeacht de vorm en de hoogte van de tegemoetkoming (via beurs, (gedereguleerde) lening of reisvoorziening) en ongeacht of belastingplichtige gebruik heeft gemaakt van de aanspraak op studiefinanciering.

Bron: Belastingdienst

Nieuws scholingskosten per 2022

De fiscale aftrek van scholingskosten in de aangifte Inkomstenbelasting komt hoogstwaarschijnlijk per 2022 te vervallen. De fiscale aftrek wordt vervangen door een nieuwe STAP-regeling (subsidie). Voor iedereen vanaf 18 jaar komt er een budget. Het kan zijn dat dit formeel niet gaat lukken, de scholingskosten zulllen dan vanaf 2023 niet meer aftrekbaar zijn, dit wordt in 2021 duidelijk. De STAP-regeling wordt uitgevoerd door het UWV en DUO. Voor meer informatie lees deze Kamerbrief d.d. 4 juni 2021.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.