Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

30 Aangiftetips Inkomstenbelasting 2021

In dit onderdeel geven wij u enkele tips voor het verzorgen van uw aangifte, wijzigingen in het belastingjaar, etc.

1. Belastingtip ziektekosten 2021

Ziektekosten zijn aftrekbaar, echter sinds de laatste jaren zijn steeds minder kosten aftrekbaar en is de drempel verhoogd. Wat is in 2021 nog aftrekbaar in uw aangifte? Lees hier een artikel over ziektekosten in uw aangifte Inkomstenbelasting 2020. Voorgeschreven medicijnen, prescan, kunstgebit, steunzolen, steunkousen, rollator, alarmsysteem i.v.m. ziekte, vervoer van zieke mensen, reiskosten ziekenbezoek, dieet (mits in lijst), extra uitgaven voor kleding / beddengoed, kronen, implantaten en bruggen, extra gezinshulp, kosten paramedicus (op advies arts), noodzakelijke pedicure, alternatieve genezers, fysiotherapeut en de contributie kruisvereniging (niet Rode Kruis).

2. Belastingtip giften 2021

Gewone (periodieke) giften aan een goed doel zijn aftrekbaar voor zover u meer heeft betaald dan 1% van uw inkomen. U kunt dus beter giften van 2 of 3 jaar in 1 jaar geven, hierdoor heeft u maar 1 keer last van de drempel. Dit maakt een behoorlijk verschil. Als u meer dan 10% van uw inkomen aan goede doelen geeft, is het meerdere (boven de 10%) niet aftrekbaar. Kiezen voor periodieke giften is nog gunstiger, dan geldt er geen drempel. Hoe doet u dit? Via een notaris is de mooiste optie, maar dit is niet meer verplicht! Schenkingen aan culturele doelen zijn zelfs voor 125% aftrekbaar. Lees dit artikel over giften in uw aangifte Inkomstenbelasting 2021.

3. Belastingtip middeling 2021

Als uw inkomen de laatste jaren sterk wisselend is geweest, dan kunt u gebruik maken van de middelingsregeling. De middelingsregeling wordt vermoedelijk in 2023 afgeschaft.

4. Belastingtip hypotheek aflossen in 2021

Als u een kleine hypotheek op uw eigen woning hebt afgesloten en deze kunt aflossen, is dit fiscaal gunstig. Door de aflossing komt het eigenwoningforfait te vervallen. Dit kan zomaar een paar honderd euro per jaar schelen.

5. Belastingtip belasting betalen over 2021

Weet u zeker dat u belasting over 2021 moet bijbetalen? Doe dan uw aangifte vóór 1 april 2022. U voorkomt hiermee dat u 4% rente moet betalen over het bedrag van de aanslag.

6. Belastingtip laag inkomen in 2021

Heeft u een laag inkomen en hoeft u geen belasting te betalen, overweeg dan toch om aangifte te doen (bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering of AOW-uitkering heeft). Bijvoorbeeld ziektekosten (zie belastingtip 1) zijn namelijk in uw geval veelal aftrekbaar, dit kan een belastingvoordeel opleveren.

7. Belastingtip nadeel bij aflossen hypotheek

De belangrijkste aftrekpost voor de meeste belastingplichtigen is de hypotheekrente. Deze is nu nog voor 49,5% (niet meer 52%) aftrekbaar. Het percentage daalt jaarlijks met 0,5%. Aflossen op hypotheken is populair, maar fiscaal niet gunstig. De hypotheekrente wordt hiermee beperkt en bij een toekomstige verkoop moet u de volledige overwaarde inbrengen in uw nieuwe woning. Sparen is wellicht een betere optie. Lees dit artikel over de hypotheekrente en aftrekbare kosten in uw aangifte Inkomstenbelasting 2021.

8. Belastingtip extra aftrek eigen woning in 2021

Heeft u in 2021 een nieuwe woning gekocht, dan zijn er incidentele kosten die een extra aftrek opleveren. U kunt hierbij denken aan notariskosten, advieskosten voor de hypotheek, betaalde boeterente, etc. Vergeet deze aftrekposten niet. Lees dit artikel met nog meer aftrekmogelijkheden.

9. Belastingtip aftrek twee eigen woningen in 2021

Als u in 2021 een nieuwe woning hebt gekocht, maar de oude woning nog te koop hebt staan, dan mag u over beide woningen de hypotheekrente ten laste van uw inkomen brengen. Dit mag maximaal 3 jaar na de datum dat u de oude woning te koop heeft gezet. Bij het aanbieden in 2021 is de hypotheekrente in 2021, 2022, 2023 en 2024 aftrekbaar. Na deze periode moet u de te koop staande woning onderbrengen in box 3 en is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar.

10. Belastingtip eigen woning en restschuld

U verkoopt uw eigen woning en u blijft achter met een restschuld, dit doordat de opbrengst van uw oude woning te laag is gebleken. De rente over dergelijke schulden mag u nog 15 jaar in aftrek brengen. Probeer de schuld ook in 15 jaar af te lossen.

11. Belastingtip vrijwilligers 2021

Als u in 2021 vrijwilligerswerk heeft verricht en hiervoor een vergoeding hebt ontvangen, dan is deze vergoeding belastingvrij, mits de vergoeding niet hoger is geweest dan € 1.500 per jaar en € 150 per maand. Het meerdere is dan belast, tenzij u kunt aantonen dat u kosten heeft gemaakt voor uw vrijwilligerswerk.

12. Belastingtip vooraf ingevulde aangifte 2021

De vooraf ingevulde aangifte door de Belastingdienst is een fantastisch hulpmiddel voor vele belastingplichtigen. Elk jaar blijkt echter weer dat er fouten staan in de vooraf ingevulde aangifte (onderzoek Consumentenbond). De Belastingdienst stelt ook: “U bent en blijft verantwoordelijk voor de door u ingediende aangifte.” Controleer de getallen die door de Belastingdienst zijn ingevuld en maak een kopie van de door u ingediende aangifte Inkomstenbelasting. Controleer met name de hypotheek, box 3 en de WOZ-waarde.

13. Belastingtip: verreken schulden in box 3

In box 3 moet u uw spaargeld, beleggingen en vakantiewoningen aangeven. De Belastingdienst gaat er vanuit dat u hierover tenminste 4% rendement kunt behalen. Over dit fictieve rendement moet u dan 30% belasting betalen. De grondslag is het vermogen op 1 januari 2021 (voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2021). Er is een heffingsvrij vermogen van ruim € 30.000 (partners: € 60.000). Schulden mag u in mindering brengen op dit vermogen (bijvoorbeeld de schuld op uw vakantiewoning of persoonlijke leningen).

14. Belastingtip jongeren en studenten

Hebt u naast uw school of studie een bijbaantje? Meestal wordt er dan door uw baas (werkgever) teveel loonheffing ingehouden. Deze kunt u eenvoudig terugvragen door de vooraf ingevulde aangifte te downloaden. U moet deze aangifte wel indienen, de Belastingdienst zal niet uit zichzelf contact met u opnemen. Voor de toekomst: vraag uw baas om de zogenaamde studentenregeling in de loonheffing toe te passen. Controleer ook of er studiekosten in aftrek kunnen worden gebracht.

15. Belastingtip reiskosten voor ziekenbezoek in 2021

Ziektekosten zijn soms aftrekbaar. Wist u dat ook de reiskosten voor ziekenbezoek van uw familie aftrekbaar zijn? Als uw man / vrouw / zoon, etc. in het ziekenhuis / verpleegtehuis ligt en u gaat er regelmatig langs, dan mag u de hiermee verband houdende kosten aftrekken als ziektekosten. Er geldt wel een drempel voor ziektekosten. Reist u met een taxi of bus, dan zijn de werkelijke kosten aftrekbaar. Gaat u met eigen vervoer, dan is € 0,19 per kilometer aftrekbaar.

16. Belastingtip hypotheek aflossen

De hypotheekrente op nieuwe leningen op de eigen woning is nog maar gedurende 30 jaar aftrekbaar en moet in deze periode ook verplicht worden afgelost. Het oversluiten van een bestaande lening (bijvoorbeeld omdat de hypotheekrente lager is) zorgt er meestal voor dat sprake is van een nieuwe lening. Overleg dit dus goed met uw bank.

17. Belastingtip lening bij de familie

Als u een lening voor uw eigen woning hebt afgesloten bij uw familie, dan moet u deze lening apart melden bij de Belastingdienst. Dit moet u doen voordat u de aangifte Inkomstenbelasting 2021 indient. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar is.

18. Belastingtip woning in aanbouw

Als u een stuk grond koopt om een nieuwe woning op te bouwen, dan is de betaalde hypotheekrente gewoon aftrekbaar (ook al is formeel nog geen sprake van een eigen woning). De Belastingdienst denkt hier soms anders over, maar u heeft de rechters in Nederland aan uw kant. U moet dan wel de grond hebben gekocht en binnen een redelijke termijn beginnen met het bouwen van uw nieuwe eigen woning.

19. Doe niet direct aangifte

Vanaf 1 maart kunt u de aangifte indienen. De Belastingdienst ontdekt in de eerste 2 weken nog diverse fouten. Doe de aangifte dus niet vóór 15 maart 2022. De aangifte kan via de website of een app worden ingediend. De vooraf ingevulde aangifte staat niet in de app, dus kijk altijd op de internetsite.

20. Reiskosten aftrekbaar

Als u met het openbaar vervoer reist, dan mag u de reiskosten aftrekken van het inkomen. De aftrek is afhankelijk van de afstand en het aantal dagen dat u met het openbaar vervoer reist. Maximaal mag er zo'n € 2.000 worden afgetrokken. Woont u op minder dan 10 kilometer van uw werk, dan zijn reiskosten niet aftrekbaar. De vergoeding van uw werkgever moet u in mindering brengen op uw reiskosten.

21. Cryptomunten

Bitcoins en cryptomunten (en kasgeld) moeten in de aangifte Inkomstenbelasting worden opgenomen. Dit is dan de waarde per 1 januari.

22. Buitenlandse bankrekeningen en buitenlands vermogen

De Belastingdient wordt geïnformeerd over buitenlands vermogen (bankrekening / woning) en dit staat steeds vaker in de vooraf ingevulde aangifte Inkomstenbelasting. Als u problemen verwacht, neem dan eens contact op met een specialist in het kader van de inkeerregeling.

23. Alimentatie afkopen

De belastingaftrek zal de komende jaren dalen van 49,5% tot 37,8%. Het is dus fiscaal voordelig om alimentatie af te kopen.

24. Studieschuld in box 3

De studieschuld mag u opnemen in box 3, de schuld moet wel hoger zijn dan € 3.000.

25. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

U moet inkomstenbelasting betalen, maar ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De Zvw kan best oplopen, tot ruim € 3.200. Bekijk eens of u via lijfrenten of vooruitbetalen van hypotheekrente de bijdrage kunt verlagen.

26. Recht op toeslagen

Bekijk eens of u recht heeft op toeslagen. 25% Van de mensen die in Nederland wonen bekijken dit niet regelmatig genoeg of weten niet of ze hier recht op hebben. Veel studenten, mensen zonder partner, zzp'ers, etc. hebben vaak recht op toeslagen. Check hier of u recht heeft op toeslagen.   

27. Controleer uw testament

Het is verstandig om eens in de 5 jaar uw testament te laten controleren. Eventueel kunt u hiervoor een afspraak met één van onze adviseurs maken.

28. Periodieke verrekening huwelijkse voorwaarden

In veel huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat de partners periodiek (vaak per jaar) inkomen of vermogen gaan verrekenen. Dit wil zeggen dat inkomen dat over is (als alles is betaald) nog tussen beide partners moet worden verdeeld. Als er niet periodiek wordt verrekend (komt te vaak voor), dan moet er bij het einde van het huwelijk afgerekend worden alsof er sprake is van een gemeenschap van goederen. Dit kan een vervelende "verrassing" zijn bij een echtscheiding. Bent u in het verleden de verrekening vergeten? Maak dan alsnog een totale verrekening met een vaststellingsovereenkomst. Combineer dit wellicht met een aanpassing van uw huwelijks voorwaarden. Advies nodig? Mail ons gerust!

29. Schenking aan kinderen en kleinkinderen

Als ouders mag u in 2021 € 6.604 aan uw kinderen schenken en € 3.244 aan uw kleinkinderen. De schenking verlaagt uw box 3 vermogen en is belastingvrij. In 2021 is de vrijstelling hoger dan in voorgaande jaren. Betaling moet vóór 1 januari 2022 plaatsvinden.

30. Hoge schenking kinderen voor studie of eigen woning

Als ouders kunt u eenmalig € 26.881 schenken aan uw kinderen (tussen 18 - 40 jaar). Wordt de schenking gebruikt voor een studie, dan kunt u eenmalig € 55.996 schenken. Als uw kinderen de schenking gebruiken voor hun eigen woning (of aflossing hypotheek of verbouwing), dan kunt u zelfs € 105.302 schenken. Het is de verwachting dat de laatstgenoemde regeling (eigen woning) in 2022 komt te vervallen. Er gelden wel voorwaarden, dus laat u even adviseren.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.