Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Ziektekostenaftrek in aangifte Inkomstenbelasting 2021

De drempel voor ziektekosten in 2021 (geen fiscaal partner)

 • Tot € 7.739 is er een drempel van € 139 
 • € 7.739 - € 41.765: 1,65% van uw drempelinkomen
 • € 41.765 en meer: € 700 +/+ 5,75% van het bedrag boven € 41.107

De drempel voor ziektekosten in 2021 (wel fiscaal partner)

 • Tot € 15.978 is er een drempel van € 278
 • € 15.978 - € 42.434: 1,65% van uw drempelinkomen.
 • € 42.434 en meer: € 700 +/+ 5,75% van het bedrag boven € 42.434

De drempel voor gezinshulp in 2021 (wel fiscaal partner)

 • Tot € 32.679 is er geen drempel
 • € 32.679 - € 49.152: 1% van uw gezamenlijk inkomen
 • € 49.152 - € 65.527: 2% van uw gezamenlijk inkomen
 • € 65.527 en meer: 3% van uw gezamenlijk inkomen

De kosten zijn in ieder geval niet aftrekbaar indien:

 1. U een vergoeding heeft ontvangen
 2. De kosten onder uw eigen risico vallen

Aftrekbare ziektekosten 2021

De volgende kosten zijn aftrekbaar:

 1. Ziektekosten van uzelf of uw partner
 2. Ziektekosten van andere personen die tot uw huishouden behoren (zoals kinderen tot 27 jaar, broers, zussen, ouders, etc.)
 3. Verpleging in ziekenhuis
 4. Kosten huisarts
 5. Kosten fysiotherapeut
 6. Kosten tandarts
 7. Kosten specialist
 8. Behandeling paramedici (op voorschrift arts)
 9. Medicijnen en geneesmiddelen (mits voorgeschreven door arts)
 10. Steunzolen
 11. Farmaceutische kosten als deze door arts zijn voorgeschreven
 12. Gehoorapparaat (onder voorwaarden)
 13. Vervoerskosten
 14. Reiskosten ziekenbezoek (vast bedrag)
 15. Dieetkosten (vast bedrag)
 16. Extra kleding (vast bedrag)
 17. Extra gezinshulp (onder voorwaarden)

Belastingtip aftrek ziektekosten 2021

In de praktijk worden sommige ziektekosten vaak vergeten, dit zijn:

 1. Vervoerskosten voor bezoek huisarts of ziekenhuis (werkelijke kosten, mits reisafstand meer dan 10 kilometer) en ziekenhuisbezoek huisgenoot
 2. Dieetkosten
 3. Uitgaven voor gezinshulp
 4. Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

Verhoging specifieke zorgkosten 2021

Als uw inkomen niet hoger is dan € 34.000, mag u het bedrag aan aftrekbare specifieke zorgkosten nog eens verhogen met 40% tot 113%. Uw leeftijd bepaalt de hoogte bij het percentage:

 • 40% als u op 1 januari 2021 nog geen recht hebt op AOW
 • 113% als u of uw partner op 1 januari 2021 recht heeft op AOW
Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.