Top menu

Belastingteruggave berekenen

U heeft mogelijk recht op een belastingteruggave

Wanneer u aftrekposten heeft is de kans groot dat u voor een belastingteruggave in aanmerking komt.  Het is dan aan te raden een voorlopige aanslag aan te vragen.

Wie  normaal zijn aangifte inkomstenbelasting doet, kan toch al een extra rente krijgen opgelegd vanaf 1 januari van het jaar. Omdat de belastingaanslag meestal in juli komt, bent u al een half jaar rente kwijt of ontvangt u die rente van de belastingdienst.

Dat betekent ook dat wie zeker weet dat hij teveel belasting heeft betaald, beter even kan wachten met belastingaangifte doen en dus beter uitstel van de belastingaangifte 2013 kan aanvragen..

Hoogte heffingsrente 2013

Vanaf 2013 wordt het rentepercentage van de belastingrente gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Het minimum is dan 4%.

Belastingrente 2013

Vanaf 2013 wordt de systematiek ook sterk vereenvoudigd. Dan wordt rente vergoed of in rekening gebracht vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar. En op 1 juli hebben de meeste mensen hun aanslag inkomstenbelasting al binnen.

Wanneer recht op belastingteruggave?

Uw werkgever kan bij het bepalen van de loonheffing geen rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Aftrekposten of heffingskortingen die in uw specifieke situatie van toepassing zijn, worden dus niet meegenomen. Hierdoor ontstaat, doordat uw werkgever teveel belasting op uw salaris inhoudt, recht op een belastingteruggave. Deze kunt u aan het einde van het belastingjaar berekenen en verzilveren bij de jaarlijkse belastingaangifte. U kunt de belastingteruggave ook maandelijks uit laten betalen middels een zogenaamde voorlopige aanslag.

Ontving u deze al in 2012? Dan wordt deze in de meeste gevallen automatisch voortgezet. U ontvangt van de belastingdienst automatisch bericht over uw belastingteruggave in 2013.

Hoe komt u voor een belastingteruggave in aanmerking?

Dat kan op twee manieren. U wacht op de uitnodiging van de Belastingdienst waarin u gevraagd wordt weer belastingaangifte te doen. Of u vraagt een voorlopige aanslag aan. In beide gevallen bieden wij u graag hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.

Wilt u weten waar u aan toe bent? Laat dan uw belastingteruggave berekenen door één van onze adviseurs.