Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »

Belastingplan 2021


Op deze pagina de belastingplannen voor 2021 welke tijdens Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. De laatste aanpassing van deze pagina is 16 september 2020 om 9.00 uur. Dit artikel wordt vanavond en morgen nog aangevuld.

Belastingplannen 2021 voor B.V. / rechtspersonen

 1. Winstbelasting (VPB) daalt van 16,5% tot 15% en dit tot een winst van € 245.000 (was € 200.000). De drempel wordt in stappen verhoogd de komende jaren. In 2023 wordt de eerste schijf verhoogd tot € 395.000. De tweede schijf blijft de komende jaren 25%.
 2. Investeringen: er komen maatregelen om investeringen door bedrijven te stimuleren, dit zal plaatsvinden via de BIK (Baangerelateerde investeringskorting). De regeling moet nog worden uitgewerkt door de Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO).
 3. Scholing: werknemers kunnen scholing van hun werkgever krijgen zonder dat hierover loonheffingen zijn verschuldigd, vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers.
 4. Rekening-courant DGA: vanaf 2023 wordt er paal en perk gesteld aan de rekening-courantschuld van DGA's aan hun B.V.
 5. Liquidatieverlies: regeling wordt vanaf 2021 aangepast en minder gunstig. Als het verlies hoger is dan € 5 mln., dan gaan er extra eisen gelden.
 6. Corona-maatregelen worden verlengd, lees dit schema voor een overzicht.
 7. Verhoging tarief innovatiebox van 7% naar 9%.
 8. Verhoging box 2 tarief voor de DGA van 26,25% naar 26,9%.
 9. Geen korting meer bij ineens betalen van de vennootschapsbelasting.
 10. Beperking werkkostenregeling in 2021.
 11. Bonusregeling voor zorgpersoneel.
 12. Renteaftrekbeperking internationale structuren, voor uitleg lees dit schema.
 13. Bedrijven gaan vaanf 2021 een CO2-heffing betalen over hun uitstoot.
 14. Overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6% naar 8%. Voor starters en eigenwoningbezitters gelden lagere tarieven.
 15. Verliesverrekening wordt per 2021 ingeperkt.

Belastingplannen 2021 voor ondernemers (natuurlijke personen)

 1. Zelfstandigenaftrek wordt (sneller) afgebouwd. Op dit moment bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.030 (in 2021 € 6.670). Daarna daalt deze in zeven stappen van € 360 per jaar, uiteindelijk met kleinere stappen tot € 3.240 in 2036).
 2. Werknemers kunnen scholing van hun werkgever krijgen zonder dat hierover loonheffingen zijn verschuldigd, vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers.
 3. Er komen maatregelen om investeringen door bedrijven te stimuleren, dit zal plaatsvinden via de BIK (Baangerelateerde investeringskorting). De regeling moet nog worden uitgewerkt door de Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO).
 4. Overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6% naar 8%. Voor starters en eigenwoningbezitters gelden lagere tarieven, namelijk 0%.
 5. Bedrijven gaan vaanf 2021 een CO2-heffing betalen over hun uitstoot.

Belastingplannen 2021 voor particulieren

 1. Vrijstelling box 3 gaat omhoog van € 30.846 naar € 50.000 (fiscale partners € 100.000). 1 miljoen kleine beleggers betalen geen box 3 heffing meer vanaf 2021. De 3 schijven blijven bestaan.
 2. Algemene heffingskorting gaat omhoog.
 3. Starters op de woningmarkt (18 - 35 jaar) betalen geen overdrachtsbelasting meer bij de aankoop van hun eerste eigen woning (dit was 2%). Er moet een verklaring door de koper worden opgesteld, dit regelt uw notaris.
 4. Beleggers die een (vakantie-)woning of bedrijfspand, kopen betalen vanaf 2021 8% overdrachtsbelasting.
 5. Arbeidskorting gaat omhoog.
 6. Ouderenkorting gaat omhoog tot maximaal € 1.703.
 7. Laagste tarief voor de Inkomstenbelasting gaat omlaag tot 37,1% (nu 37,35%), dit blijft de komende jaren erg langzaam verder dalen, tot ongeveer 37%.
 8. Huurders kunnen in 2021 (1 keer) huurverlaging aanvragen als blijkt dat de huur te hoog is voor hun inkomen.
 9. Diverse corona-maatregelen worden verlengd, zie dit schema .
 10. Overdrachtsbelasting voor beleggers in woningen gaat van 6% naar 8%.
 11. Regeling bijtelling zonnecel-auto's, hiervoor komt een korting op de bijtelling.
 12. Aanpassen regeling aftrek zorgkosten door arrest Hoge Raad.
 13. Zorgmedewerkers (die met corona te maken hadden tijdens hun werk) krijgen in 2020 een bonus van € 1.000 en in 2021 € 500. Fiscaal zal er wel iets leuks worden geregeld, gaan wij vanuit.
 14. Pensioen en verlofsparen wordt gunstiger. Als u met pensioen gaat, kunt u ineens 10% van uw pensioenkapitaal opnemen. Tevens wordt er een regeling inzake verlofsparen ingevoerd en komt er een regeling bij vervroegd uittreden.
 15. Giften die contant worden betaald zijn vanaf 2021 niet meer aftrekbaar.

Vragen over belastingplannen?

Wilt u ook tijdig en juist handelen en daarmee onnodige lasten voorkomen? Neem dan eens contact op voor een vrijblijvend gesprek of maak een afspraak.

Bron documenten belastingplannen 2020


Alle onderliggende stukken voor de liefhebber
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.