Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Toeslagen controleren vanaf 2024

Ruim 6.000.000 mensen ontvangen toeslagen in Nederland. Het is van essentieel belang dat uw inkomen en vermogen juist en volledig is ingevuld en actueel is. Ook moeten veranderingen tijdig worden doorgegeven. Hier kunt u het bericht van het ministerie raadplegen.

App toeslagen downloaden voor apple of android?

App voor IOS downloaden

App voor Android downloaden

De nieuwe toeslagen App

De Belastingdienst heeft een nieuwe Toeslagen-app gelanceerd in 2024. Via deze nieuwe app kunt u uw gegevens  controleren en zlefs aanpassen. Door deze app moet nog beter worden voorkomen dat u teveel of te weinig toeslagen zou ontvangen. Ook kunt u eenvoudig wijzigingen in uw inkomen via de app doorgeven aan de belastingdienst.

De nieuwe toeslagen app kort en bondig

  • Inloggen met DigiD: De app gebruikt DigiD voor veilige gegevensverwerking zonder DigiD-gegevens op te slaan.
  • Blijf Up-to-Date: Ontvang notificaties over mogelijke aanpassingen nodig voor uw toeslag, zoals wijzigingen in inkomen.
  • Meldingen toestaan: Activeer meldingen bij installatie voor nieuwe berichten, of pas deze instelling later aan in de app.
  • Toeslagen overzicht: Bekijk uw maandelijkse toeslagbedragen en het inkomen waarop deze zijn gebaseerd.
  • Inkomen wijzigen: Pas direct veranderingen in inkomen aan via de app, ook voor partners of medebewoners.
  • Kinderopvangtoeslag: De app Kinderopvangtoeslag is vervangen door de app Toeslagen, met behoud van functionaliteiten.
  • Wijzigingen kinderopvang: Geef wijzigingen door zoals verandering in opvanguren, uurtarief, opvanglocatie, en meer.
  • Beperkte wijzigingen: Sommige wijzigingen, zoals stopzetten toeslag of wijzigen rekeningnummer, moeten via Mijn toeslagen worden doorgegeven.
  • Toekomstige uitbreidingen: De app zal geleidelijk meer mogelijkheden krijgen voor het doorgeven van verschillende veranderingen.
  • Verloren of gestolen apparaat: Neem contact op met de BelastingTelefoon om de app te laten blokkeren.

Meldingen over toeslagen

Via de app kunt u ook meldingen aanzetten. Zo kan de dienst toeslagen van de belastingdienst u via de app erop wijzen om uw gegeven bij te werken. De komende tijd worden er nog nieuwe functionaliteiten aan de app toegevoegd, deze moeten het gebruiksgemak nog verder optimaliseren.

Functionaliteiten app

Met de app Toeslagen kunnen toeslagontvangers zien met welke gegevens hun toeslag(en) nu berekend worden. Ook kunnen zij veranderingen in het jaarinkomen op een eenvoudige en veilige wijze via de app doorgeven. Gebruikers van de app kunnen ook meldingen aanzetten. Zo kan Dienst Toeslagen mensen via de app attenderen op en ondersteunen bij het geven van wijzigingen, zodat toeslagontvangers hun gegevens actueel houden. De komende maanden worden verschillende nieuwe functionaliteiten aan de app toegevoegd om gebruikers te ondersteunen bij het sneller doorgeven van wijzigingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inladen van opvanggegevens die kinderopvangorganisaties aan Toeslagen doorgeven, zodat toeslagontvangers ook deze gegevens in kunnen zien.

Inkomensondersteuning

Toeslagen biedt belangrijke inkomensondersteuning om mensen te helpen de kosten voor zorg, wonen en de kosten voor kinderopvang te betalen. 5,9 miljoen huishoudens ontvangen één of meerdere toeslagen. Het is belangrijk dat mensen die recht hebben op toeslagen, hun gegevens en dus ook hun inkomen, actueel houden en eventuele veranderingen hierin aan Dienst Toeslagen doorgeven. Dat zorgt er voor dat mensen de toeslagen krijgen waar zij recht op hebben.

Aanvragen en wijzigen van toeslagen

Het aanvragen van een toeslag wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Veel zaken kunnen al eenvoudig online geregeld en aangevraagd worden. Aanvragers kunnen daarvoor terecht op MijnToeslagen. Mensen die toch moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij één van de balies en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt: een netwerk van vaste intermediairs waar Toeslagen mee samenwerkt. Denk hierbij aan hulp- en dienstverleners zoals ouderenbonden, formulierenbrigades, lokale ouderenorganisaties, sociaal raadslieden en bibliotheken. Daar komt dus nu de nieuwe Toeslagen app bij. Hiermee wordt het voor mensen nog eenvoudiger om hun gegevens actueel te houden.

Vragen over toeslagen? Maak een afspraak met onze adviseur

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.