Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Iedereen die belasting moet betalen, moet ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor zijn zorgverzekering betalen. Werknemers en uitkeringsgerechtigden betalen dit via de loonheffing die door de werkgever of uitkeringsinstantie ingehouden en afgedragen wordt.

Ondernemers betalen de bijdrage zelf rechtstreeks aan de Belastingdienst. Meestal wordt in dat geval een voorlopige aanslag opgelegd en wordt nadien bekeken hoeveel de uiteindelijke bijdrage moet zijn (zodra de aangifte is ingediend).

  • 2022: 6,75% werkgever / 5,50% werknemer
  • 2021: 7% werkgever / 5,75% werknemer
  • 2020: 6,70 % werkgever / 5,45 % ondernemer
  • 2019: 6,95% werkgever / 5,7% ondernemer
  • 2018: 6,90% werkgever / 5,65% ondernemer

De bijdrage is een percentage van uw inkomen, winst en overig inkomen (zoals een AOV-uitkering, lijfrente of alimentatie). Het maximale bijdrage-inkomen is in 2022 € 59.706. Dit betekent dat u alleen over dat deel van uw inkomen de bijdrage betaalt.

Voorbeeld premie zorgverzekeringswet ondernemers

Uw inkomen bedraagt € 65.000. De bijdrage bedraagt dan € 3.119, zijnde 5,45% over het maximum van € 57.232.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.