Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Wanneer overlijdensaangifte inkomstenbelasting indienen?

Voor iemand die is overleden kun je tot 1 mei van het jaar na overlijden de aangifte inkomstenbelasting indienen. Iemand die in de eerste helft van 2022 is overleden moet nog 2 aangiften indienen. De aangifte inkomstenbelasting over 2021 en 2022.

De partner van de overledene mag zijn of haar eigen aangifte digitaal indienen, mits u ervoor kiest om na het overlijden geen fiscaal partner meer te zijn. Als u aangifte wilt doen als partners tot het einde van het jaar moet er een papieren versie van het P Biljet worden aangevraagd. Het is van belang om even te puzzelen voor de meest gunstige vorm voor het doen van aangifte, dit doen onze adviseurs altijd. Het grootste voordeel kan worden behaald bij het optimaal verdelen van aftrekposten en het vermogen in box 3.

Volmacht voor aangifte inkomstenbelasting overledene

Sinds 2021 kunt u bij de balie van de Belastingdienst in uw regio een machtiging krijgen voor het indienen van aangifte inkomstenbelasting en toeslagen. Via de site van de belastingdienst kun je ook een zogenaamde nabestaandenmachtiging regelen. Hiervoor moet u erfgenaam, executeur of vereffenaar zijn.

18-03-2022
Terug
© 2023 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.