Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Overlijdensaangifte en aangifte successie of erfbelasting

Het is veelal verstandiger om de aangifte erfbelasting en de overlijdensaangifte door een deskundige te laten verzorgen. Vaak is het slimmer om eerst de aangifte inkomstenbelasting (F Biljet) in te dienen en pas daarna de aangifte erfbelasting. De inkomstenbelasting van de overledene die nog moet worden betaald is namelijk een schuld voor de aangifte erfbelasting. De erfbelasting kan hierdoor lager uitvallen. Bij een teruggave van inkomstenbelasting moet dit bedrag ook als vordering worden opgenomen in de aangifte erfbelasting.

Aangifte erfbelasting

Voor de aangifte erfbelasting kunt u eenvoudig uitstel aanvragen, wij kunnen dit ook voor u verzorgen. De aangifte moet meestal binnen 8 maanden na het overlijden worden ingediend. Hoewel dit een ruime termijn lijkt is dit soms nog te snel. Via de site van de Belastingdienst kunt u uitstel aanvragen. Nadeel van uitstel is dat u 4% rente moet gaan betalen over de successieschuld. U zou kunnen overwegen om een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen, hiermee voorkomt u de belastingrente.

Vermogen overledene

Het vermogen van de overledene in het jaar van overlijden moet geheel worden aangegeven in de aangifte. De peildatum is namelijk 1 januari van het jaar. Er wordt dus evenveel belasting in box 3 geheven als voor iemand die een geheel jaar heeft geleefd. De erfgenamen geven over dit jaar geen box 3 vermogen aan.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.