Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Tips voor ouderen bij belastingaangifte

Bent u met pensioen? Dan zijn er een aantal belastingtips welke specifiek op u van toepassing zijn. Wij nemen deze belastingtips op in dit artikel.

1. Belastingtip ziektekosten

Ziektekosten zijn aftrekbaar, echter sinds de laatste jaren zijn steeds minder kosten aftrekbaar en is de drempel verhoogd. Wat is in 2020 nog aftrekbaar in uw aangifte? Lees hier een artikel over ziektekosten in uw aangifte Inkomstenbelasting 2020. Voorgeschreven medicijnen, prescan, kunstgebit, steunzolen, steunkousen, rollator, alarmsysteem i.v.m. ziekte, vervoer van zieke mensen, reiskosten ziekenbezoek, dieet (mits in lijst), extra uitgaven voor kleding / beddengoed, kronen, implantaten en bruggen, extra gezinshulp, kosten paramedicus (op advies arts), noodzakelijke pedicure, alternatieve genezers, fysiotherapeut en de contributie kruisvereniging (niet Rode Kruis).

2. Belastingtip giften

Gewone (periodieke) giften aan een goed doel zijn aftrekbaar voor zover u meer heeft betaald dan 1% van uw inkomen. U kunt dus beter giften van 2 of 3 jaar in 1 jaar geven, hierdoor heeft u maar 1 keer last van de drempel. Dit maakt een behoorlijk verschil. Als u meer dan 10% van uw inkomen aan goede doelen geeft, is het meerdere (boven de 10%) niet aftrekbaar. Kiezen voor periodieke giften is nog gunstiger, dan geldt er geen drempel. Hoe doet u dit? Via een notaris is de mooiste optie, maar dit is niet meer verplicht! Schenkingen aan culturele doelen zijn zelfs voor 125% aftrekbaar. Lees dit artikel over giften in uw aangifte Inkomstenbelasting 2020.

3. Belastingtip middeling

Als uw inkomen de laatste jaren sterk wisselend is geweest, dan kunt u gebruik maken van de middelingsregeling.

4. Belastingtip hypotheek aflossen

Als u een kleine hypotheek op uw eigen woning hebt afgesloten en deze kunt aflossen, is dit fiscaal gunstig. Door de aflossing komt het eigenwoningforfait te vervallen. Dit kan zomaar een paar honderd euro per jaar schelen.

5. Belastingtip belasting betalen

Weet u zeker dat u belasting over 2020 moet bijbetalen? Doe dan uw aangifte vóór 1 april 2021. U voorkomt hiermee dat u 4% rente moet betalen over het bedrag van de aanslag.

6. Belastingtip laag inkomen

Heeft u een laag inkomen en hoeft u geen belasting te betalen, overweeg dan toch om aangifte te doen (bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering of AOW-uitkering heeft). Bijvoorbeeld ziektekosten (zie belastingtip 1) zijn namelijk in uw geval veelal aftrekbaar, dit kan een belastingvoordeel opleveren.

7. Belastingtip nadeel bij aflossen hypotheek

De belangrijkste aftrekpost voor de meeste belastingplichtigen is de hypotheekrente. Deze is nu nog voor 49,5% (niet meer 52%) aftrekbaar. Het percentage daalt jaarlijks met 0,5%. Aflossen op hypotheken is populair, maar fiscaal niet gunstig. De hypotheekrente wordt hiermee beperkt en bij een toekomstige verkoop moet u de volledige overwaarde inbrengen in uw nieuwe woning. Sparen is wellicht een betere optie. Lees dit artikel over de hypotheekrente en aftrekbare kosten in uw aangifte Inkomstenbelasting 2020.

8. Belastingtip vrijwilligers 2020

Als u in 2020 vrijwilligerswerk heeft verricht en hiervoor een vergoeding hebt ontvangen, dan is deze vergoeding belastingvrij, mits de vergoeding niet hoger is geweest dan € 1.500 per jaar en € 150 per maand. Het meerdere is dan belast, tenzij u kunt aantonen dat u kosten heeft gemaakt voor uw vrijwilligerswerk.

9. Belastingtip vooraf ingevulde aangifte 2020

De vooraf ingevulde aangifte door de Belastingdienst is een fantastisch hulpmiddel voor vele belastingplichtigen. Elk jaar blijkt echter weer dat er fouten staan in de vooraf ingevulde aangifte (onderzoek Consumentenbond). De Belastingdienst stelt ook: “U bent en blijft verantwoordelijk voor de door u ingediende aangifte.” Controleer de getallen die door de Belastingdienst zijn ingevuld en maak een kopie van de door u ingediende aangifte Inkomstenbelasting. Controleer met name de hypotheek, box 3 en de WOZ-waarde.

10. Belastingtip: verreken schulden in box 3

In box 3 moet u uw spaargeld, beleggingen en vakantiewoningen aangeven. De Belastingdienst gaat er vanuit dat u hierover tenminste 4% rendement kunt behalen. Over dit fictieve rendement moet u dan 30% belasting betalen. De grondslag is het vermogen op 1 januari 2020 (voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2020). Er is een heffingsvrij vermogen van ruim € 30.000 (partners: € 60.000). Schulden mag u in mindering brengen op dit vermogen (bijvoorbeeld de schuld op uw vakantiewoning of persoonlijke leningen).

11. Belastingtip reiskosten voor ziekenbezoek

Ziektekosten zijn soms aftrekbaar. Wist u dat ook de reiskosten voor ziekenbezoek van uw familie aftrekbaar zijn? Als uw man / vrouw / zoon, etc. in het ziekenhuis / verpleegtehuis ligt en u gaat er regelmatig langs, dan mag u de hiermee verband houdende kosten aftrekken als ziektekosten. Er geldt wel een drempel voor ziektekosten. Reist u met een taxi of bus, dan zijn de werkelijke kosten aftrekbaar. Gaat u met eigen vervoer, dan is € 0,19 per kilometer aftrekbaar.

12. Belastingtip hypotheek aflossen

De hypotheekrente op nieuwe leningen op de eigen woning is nog maar gedurende 30 jaar aftrekbaar en moet in deze periode ook verplicht worden afgelost. Het oversluiten van een bestaande lening (bijvoorbeeld omdat de hypotheekrente lager is) zorgt er meestal voor dat sprake is van een nieuwe lening. Overleg dit dus goed met uw bank.

13. Doe niet direct aangifte

Vanaf 1 maart kunt u de aangifte indienen. De Belastingdienst ontdekt in de eerste 2 weken nog diverse fouten. Doe de aangifte dus niet vóór 15 maart 2021. De aangifte kan via de website of een app worden ingediend. De vooraf ingevulde aangifte staat niet in de app, dus kijk altijd op de internetsite.

14. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

U moet inkomstenbelasting betalen, maar ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De Zvw kan best oplopen, tot ruim € 3.200. Bekijk eens of u via lijfrenten of vooruitbetalen van hypotheekrente de bijdrage kunt verlagen.

15. Recht op toeslagen

Bekijk eens of u recht heeft op toeslagen. 25% Van de mensen die in Nederland wonen bekijken dit niet regelmatig genoeg of weten niet of ze hier recht op hebben. Veel studenten, mensen zonder partner, ZZP'ers, etc. hebben vaak recht op toeslagen. Check hier of u recht heeft op toeslagen.   

16. Controleer uw testament

Het is verstandig om eens in de 5 jaar uw testament te laten controleren. Eventueel kunt u hiervoor een afspraak met één van onze adviseurs maken.

17. Moet u als senior aangifte doen ?

Dit is niet verplicht. Als u geen aanslagbiljet of aangiftebrief heeft ontvangen, dan gaat de Belastingdienst er vanuit dat de ingehouden loonheffing (door uw pensioenfonds) overeenkomt met de eindheffing. Het kan echter verstandig zijn om toch aangifte te doen, bijvoorbeeld in verband met ziektekosten of giften.

18. Ouderenkorting

Als senior heeft u recht op ouderenkorting van maximaal € 1.703 (cijfers 2021). Als uw jaarinkomen uitkomt boven de € 37.970 gaat de ouderenkorting omlaag. Als u een partner heeft, is het meestal verstandig om zoveel mogelijk met inkomen te schuiven, bijvoorbeeld met het box 3 vermogen.

19. Heffingskortingen bij ouderen

Als oudere / senior heeft u meestal een tweetal inkomensbronnen, de AOW en een aanvullend pensioen. U kunt dan zelf bepalen op welk inkomen de heffingskorting moet worden toegepast, meestal is dit de AOW. Soms is het voordelig de heffingskorting op een ander inkomen toe te passen. Op de internetsite van SVB staat een rekentool.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.