Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Persoonsgebonden budget en Inkomstenbelasting

PGB en belastingen

Als u een persoonsgebonden budget ontvangt omdat u (of uw partner) zelf de zorg verleent, moet u de ontvangen PGB-bijdrage als inkomen (resultaat uit overige werkzaamheden) aanmerken.

Wilt u een keer een echte expert naar uw aangifte Inkomstenbelasting laten kijken? Maak dan hier een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Als u als budgethouder een PGB-budget ontvangt, dan is het PGB-budget geen inkomen. De Belastingdienst kan wel het saldo op uw PGB-rekening opnemen in uw vooraf ingevulde aangifte (dit komt doordat de computers dit zo invullen). Vergeet niet de schuld aan het zorgkantoor op te nemen als schuld.

Het inkomen uit een persoonsgebonden budget kan als volgt worden onderverdeeld:

 1. Inkomsten uit loondienst
 2. Inkomsten als ondernemer
 3. Overig inkomen / resultaat uit overige werkzaamheden

PGB geen inkomen (budgethouder)  

Als u een PGB-bedrag ontvangt als budgethouder, dan is dit voor u geen inkomen. Wel kan het zijn dat de PGB-ontvangst als vermogen wordt gezien. Over dit vermogen moet u box 3 heffing betalen (als uw box 3 vermogen hoger is dan zo'n € 60.000 bij gehuwden of samenwoners, of € 30.000 bij alleenstaanden). Het bedrag dat u moet terugbetalen aan het zorgkantoor mag u als schuld opnemen (mits meer dan € 3.100 / bij partners € 6.200).

PGB wel inkomen (zorg zelf verlenen)

Als u de zorg zelf verleent (of binnen uw familie of gezin), dan moet u de PGB-ontvangst als inkomsten uit overig resultaat in uw aangifte Inkomstenbelasting opgeven.

Aftrekbare kosten bij PGB

De algemene uitgangspunten voor zorgkosten zijn:

 1. U moet de kosten in 2020 hebben betaald.
 2. Het moet gaan om kosten van uzelf, uw partner, familieleden of uw kinderen (tot 27 jaar).
 3. Kosten die u vergoed krijgt, zijn niet aftrekbaar.
 4. De kosten moeten "drukken". Het moeten dus noodzakelijke kosten zijn die u niet vergoed krijgt. Kosten die in het basispakket zitten, kunt u dus niet aftrekken.  
 5. Kosten die u wel hebt betaald omdat deze onder het eigen risico vallen, zijn niet aftrekbaar.
 6. Wettelijke bijdragen voor hulpmiddelen, zorg, etc. zijn niet aftrekbaar.

De volgende kosten zijn aftrekbaar voor de PGB :

 1. Geneeskundige zorg (ook in buitenland). Paramedische zorg is aftrekbaar, mits onder verwijzing door erkende arts.
 2. Paramedische kosten (fysio, logopedist, etc.) zijn aftrekbaar.
 3. Particuliere verpleging en zorg zijn aftrekbaar (tenzij u een PGB ontvangt).
 4. Reiskosten ziekenbezoek (minimale reisafstand 10 kilometer). De daadwerkelijke kosten zijn aftrekbaar. Reist u met eigen auto, dan is dit € 0,19 per kilometer.
 5. Medicijnen op doktersadvies.
 6. Bepaalde hulpmiddelen.
 7. Dieetkosten op voorschrift (volgens tabel).
 8. Extra uitgaven beddengoed en kleding.

Niet aftrekbaar zijn:

 • Stookkosten.
 • Brillen, contactlenzen.
 • Loophulpmiddelen.
 • Rolstoelen en scootmobielen.
 • Woningaanpassingen.

Jurisprudentie over PGB

Henk krijgt in 2020 een persoonsgebonden budget (PGB) van ruim € 5.000. Truus (zijn echtgenote) verzorgt Henk en moet hiervoor verplicht vrij nemen (verlofdagen). Het inkomen uit het PGB wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden en de waarde van de opgenomen verlofuren wordt in mindering gebracht op de ontvangen PBG-gelden. De inspecteur is het hier niet mee eens. Truus verwijst naar opmerkingen hierover op de site van de Belastingdienst.

De Rechtbank en het Gerechtshof vinden dat de kosten verbonden aan het verlof niet aftrekbaar zijn, ze zijn het dus met de inspecteur eens. De verlofuren zijn niet aftrekbaar, zij komen niet in aanmerking als uitgaven voor specifieke zorgkosten als bedoeld in artikel 6.17 Wet IB 2001. Verder is ook geen sprake van uitgaven die drukken op X.

Bron PGB en Inkomstenbelasting

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 2015.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.