Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Informatie verzorgen M-biljet

Hieronder volgt een (niet limitatieve) opsomming van de stukken die nodig zijn voor het invullen van het M-biljet en om te beoordelen welke keuzes voor u het voordeligste zijn:

 • Jaaropgaven van arbeidsinkomen, pensioenen, uitkeringen, buitenlands inkomen.
 • Indien mogelijk maandelijkse salaris- en / of uitkeringsspecificaties.
 • WOZ-waarde van de eigen woning in Nederland.
 • Jaaropgave hypotheek in Nederland.
 • Eventueel verkoopgegevens woning in Nederland (notarisafrekening).
 • Gegevens aankoop, kosten en financiering nieuwe woning in het buitenland.
 • Overzichten pensioenaanspraken.
 • Te verwachten pensioenuitkeringen na pensionering.
 • Jaaropgaven van banksaldi en effecten (saldi per 1 januari en 31 december).
 • Betaalde lijfrentepremies, giften, studiekosten, etc.
 • Voorlopige aanslagen en teruggaven inkomstenbelasting.
 • Correspondentie CvZ inzake de ziektekostenverzekering.
 • Waardeoverzicht per emigratiedatum van lijfrentekapitalen, kapitaalverzekeringen en opgebouwde pensioenrechten. Deze kunt u opvragen bij de desbetreffende instanties / verzekeraars. Afhankelijk van het land en het belastingverdrag met dit land gaat het om de waarde in het economisch verkeer of om de totaal betaalde premies. Dit kan dus per land verschillen.
 • Waarde van de aandelen in uw eigen (stamrecht) B.V.

Nieuws M Biljet 2023

In 2023 wordt het formulier nog verder uitgebreid (ondermeer met een berekening van de aanslag). De papieren versie blijft ook gewoon beschikbaar.

Nieuws M Biljet 2022

Er komt een digitaal M Biljet voor emigratie van ondernemers, buitenlandse ondernemingen of mensen werkzaam in de zeevaart. In 2023 wordt het formulier nog verder uitgebreid (ondermeer met een berekening van de aanslag). De papieren versie blijft ook gewoon beschikbaar.

Nieuws M-biljet 2021

Vanaf 1 juni 2021 is het mogelijk om een M-biljet (over 2020) digitaal in te dienen. Het M-formulier is te vinden in "mijn belastingdienst". De complexiteit van een M-biljet en de fiscale merites blijven, maar er hoeven minder vragen te worden ingevuld (enkel de vragen die op u van toepassing zijn). Ook zijn er handige rekenhulpen opgenomen. 

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.