Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Informatie verzorgen M-biljet

Hieronder volgt een (niet limitatieve) opsomming van de stukken die nodig zijn voor het invullen van het M-biljet en om te beoordelen welke keuzes voor u het voordeligste zijn:

 • Jaaropgaven van arbeidsinkomen, pensioenen, uitkeringen, buitenlands inkomen.
 • Indien mogelijk maandelijkse salaris- en / of uitkeringsspecificaties.
 • WOZ-waarde van de eigen woning in Nederland.
 • Jaaropgave hypotheek in Nederland.
 • Eventueel verkoopgegevens woning in Nederland (notarisafrekening).
 • Gegevens aankoop, kosten en financiering nieuwe woning in het buitenland.
 • Overzichten pensioenaanspraken.
 • Te verwachten pensioenuitkeringen na pensionering.
 • Jaaropgaven van banksaldi en effecten (saldi per 1 januari en 31 december).
 • Betaalde lijfrentepremies, giften, studiekosten, etc.
 • Voorlopige aanslagen en teruggaven inkomstenbelasting.
 • Correspondentie CvZ inzake de ziektekostenverzekering.
 • Waardeoverzicht per emigratiedatum van lijfrentekapitalen, kapitaalverzekeringen en opgebouwde pensioenrechten. Deze kunt u opvragen bij de desbetreffende instanties / verzekeraars. Afhankelijk van het land en het belastingverdrag met dit land gaat het om de waarde in het economisch verkeer of om de totaal betaalde premies. Dit kan dus per land verschillen.
 • Waarde van de aandelen in uw eigen (stamrecht) B.V.
© 2021 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.