Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Echtscheiding en eigen woning

Als u de eigen woning verlaat of verkoopt bij een echtscheiding, is er speciale wetgeving van toepassing. In dit onderdeel zullen we dit behandelen. Heeft u vragen? Mail ons gerust.

Eigen woning in aangifte Inkomstenbelasting

Een eigen woning moet voor u als hoofdverblijf dienen en daarnaast moeten de lasten op u of uw partner drukken (u moet de lasten betalen). Als u nog fiscaal partner bent, maakt het niet wie de eigenaar is en / of wie de lasten heeft betaald. Fiscaal is de woning voor u beiden en mag u schuiven met de hypotheekrenteaftrek.

Verhuisregeling eigen woning bij echtscheiding

Als u de woning verlaat om ergens anders te gaan wonen, blijft de oude eigen woning uw eigen woning, mits deze leeg staat of bestemd is voor verkoop. Dit geldt voor het jaar van vertrek plus de 3 hieropvolgende jaren (dit was 2 jaar). In theorie kunt u dus nog 4 jaar de hypotheekrente aftrekken. Nadien gaat de woning naar box 3, de hypotheekrente is dan niet meer aftrekbaar. De woning mag tussentijds wel worden bewoond als antikraak (volgens de rechter).

Scheidingsregeling eigen woning bij echtscheiding

De regeling bij echtscheiding is lastig. Als u de woning verlaat, is de woning niet meer uw hoofdverblijf. Strikt genomen mag u dan de hypotheekrente niet meer aftrekken. Dit is niet wenselijk, aldus de wet. De woning blijft in dit geval gedurende 24 maanden nog uw eigen woning. Deze termijn begint op het moment dat u de woning feitelijk (en duurzaam) hebt verlaten en uw (ex-)partner er nog blijft wonen. Als u tijdelijk weggaat (zeg een soort time out in de relatie), dan gaat deze regeling nog niet in werking.

Ongehuwden die hun relatie stoppen kunnen niet eenvoudig vertrekken om van deze regeling gebruik te maken. Zij moeten zich ook in de basisregistratie uitschrijven, anders blijft het fiscale partnerschap in stand en kunnen ze geen gebruik maken van de 24-maandsperiode.

Het verlengen van de 24-maandsperiode is niet mogelijk. Door de time out periode te verlengen (of later ergens anders inschrijven), kan de periode wel later beginnen.

Uw partner blijft in de woning en voldoet de hypotheekrente

Als uw partner in het huis blijft wonen en alle hypotheekrente zou betalen, hoe werkt het dan? Volledige aftrek door uw partner is niet mogelijk omdat hij / zij 50% eigenaar is van de eigen woning. De niet-bewonende partner kan geen hypotheekrente aftrekken omdat deze niet drukt / heeft niks voldaan. De oplossingen hiervoor zijn:

  1. De bewoner voldoet extra alimentatie aan de vertrekkende partner. De vertrekkende partner voldoet hiermee 50% van de hypotheekrente. De partneralimentatie is voor de betalende bewoner aftrekbaar en bij de ontvangende partner belast. De ontvangende partner kan dan wel de hypotheekrente aftrekken, zodat er per saldo niets wordt belast bij de ontvangende / vertrokken partner. Aandachtspunt is wel dat de vertrokken partner zorgverzekeringspremie moet betalen over de alimentatie (5,7%).
  2. De bewoner wordt bij vertrek van u direct voor 100% econmisch eigenaar van de woning (dus niet juridisch). Verdere waardemutaties na uw vertrek zijn dan voor de bewoner. Dit moet u vastleggen en kan bij stijgende huizenprijzen een onbillijk gevoel geven.
Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.