Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Vrijgesteld vermogen gekocht met een lening

Vrijstelling in box 3 in relatie tot schulden

Belastingplichtige koopt een perceel grond met een waarde van € 100.000. De waarde hiervan behoort tot zijn box 3-vermogen. Op deze bezitting is de vrijstelling voor bos- en natuurterreinen en landgoederen van toepassing. Belastingplichtige heeft de aankoop van deze bezitting gefinancierd met een lening van € 100.000.

Valt een schuld die is aangegaan voor de verwerving van een vrijgestelde box 3-bezitting ook buiten de rendementsgrondslag van box 3?

Nee, de vrijstelling is enkel van toepassing op de bezittingen. De schulden behoren afzonderlijk tot de rendementsgrondslag. Dit geldt ook voor de andere vrijstellingen in box 3.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.