Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Studieschuld in box 3

Hoe moet een studieschuld in de aangifte Inkomstenbelasting worden opgenomen?

Voor het antwoord op deze vraag wordt onderscheid gemaakt tussen studieschulden die zijn ontstaan vóór 1 september 2015 (invoering leenstelsel) en studieschulden die zijn ontstaan vanaf 1 september 2015.

Studieschulden ontstaan vóór 1 september 2015 in aangifte

De prestatiebeurs is definitief niet omgezet in een gift. Op dat moment ontstaat een schuld die in box 3 in aanmerking mag worden genomen. Tot aan het moment van het definitief niet omzetten van de schuld in een gift kan de waarde daarvan niet als schuld in aanmerking genomen worden in box 3.

Studieschulden ontstaan vanaf 1 september 2015 in aangifte

Studieschulden die vanaf 1 september 2015 zijn ontstaan kunnen als schuld in box 3 in aanmerking worden genomen. Er is geen sprake meer van een beurs die in eerste instantie als lening wordt verstrekt en bij het behalen van een diploma binnen de diplomatermijn wordt omgezet in een gift.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.