Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Erfbelasting als schuld in box 3

Bij het overlijden van de erflater ontstaat de materiële belastingschuld voor de erfbelasting. Door het opleggen van de aanslag erfbelasting, wordt deze schuld geformaliseerd.

Met ingang van 1 januari 2010 mogen de erfgenamen deze materiële of formele schulden in aanmerking nemen in de rendementsgrondslag van box 3. Met ingang van 1 januari 2012 is de zogenoemde Edelweissbepaling van kracht geworden. Deze bepaalt dat voor bestanddelen van een erfenis of schenking die in het buitenland zijn opgekomen en die niet, onjuist of onvolledig in de aangifte zijn opgenomen, geen beperking wordt gesteld aan de navorderingstermijn.

In jurisprudentie is bepaald dat deze bepaling niet van toepassing is indien de navorderingstermijn op 1 januari 2012 al was verstreken. Voor eventuele materiële erfbelastingschulden die in het verleden zijn ontstaan en waarvan de navorderingstermijn op 1 januari 2012 nog niet was verlopen, betekent dit dat vanaf 1 januari 2012 toch een aanslag kan worden opgelegd.

Vanaf welk moment mag de schuld die samenhangt met een aanslag die op grond van de Edelweissbepaling wordt opgelegd, in box 3 in aanmerking worden genomen? Vanaf 2010 kunnen de erfgenamen de belastingschuld in box 3 in aanmerking nemen, voor zover de schuld nog niet is voldaan. Omdat een materiële belastingschuld rechtstreeks uit de wet voortvloeit, valt de belastingschuld welke verschuldigd is over bestanddelen van een erfenis die in het buitenland zijn opgekomen, vanaf het moment van het openvallen van de nalatenschap in box 3.

Bron: Belastingdienst

22-02-2021
Terug
© 2023 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.