Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Box 3 in aangifte inkomstenbelasting 2021

Verandering van vermogensbelasting in de aangifte over 2021

Iedereen met een vermogen boven de € 50.000 (partners € 100.000) moeten vermogensbelasting betalen, de zogenaamde box 3 heffing. De rente op spaargeld is nul of soms zelfs negatief en dan is het niet eerlijk dat u ook nog belasting moet betalen. De rechter is dit met u eens. De huidige wetgeving / regels liggen nu in de prullenbak en de overheid denkt na over nieuwe regelgeving. In dit artikel een overzicht voor de situatie in 2021.

Vermogensbelasting in aangifte 2021

U moet gewoon uw vermogen opgeven. De Belastingdienst rekent nog steeds met de foute wetgeving, dit is dus te hoog. Dit wordt soms niet in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 gecorrigeerd maar wel in de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021. Doet de Belastingdienst dit niet goed dan moet u bezwaar aantekenen. Ergens in mei 2022 komt er een nieuwe wettelijke regeling voor 2021 en de jaren erna.

Paar veel gestelde vragen over de aangifte 2021

  1. Moet ik het vermogen gewoon invullen, dus inclusief spaarrekening? Ja dat moet
  2. Wanneer weet ik hoeveel belasting ik moet betalen? De definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 komt voor mensen met vermogen vermoedelijk pas in augustus 2022 of daarna bij u binnen.
  3. In mijn voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 is rekening gehouden met box 3 vermogen, wat nu? Dit wordt bij de definitieve aanslag 2021 gecorrigeerd.
  4. Moet ik mijn voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 gewoon betalen? Ja deze moet u gewoon betalen. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022.

Antwoorden belastingdienst inzake gestelde vragen

Doe gewoon aangifte in maart

U kunt vanaf 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen zoals gebruikelijk. Ook waar het gaat om het invullen en verdelen van sparen en beleggen in box 3. Wij hebben de uitspraak van de Hoge Raad nog niet verwerkt in de aangifte, maar dit herstellen we in de definitieve aanslag.

Voorlopige aanslag 2022

In de voorlopige aanslag 2022 is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. We blijven de voorlopige aanslagen wel versturen. We vinden het belangrijk dat u uw voorlopige teruggaaf gewoon ontvangt. En dat u een te betalen aanslag verspreid over het jaar kunt betalen. Nadat u aangifte inkomstenbelasting 2022 hebt gedaan, verwerken wij de uitspraak van de Hoge Raad in uw definitieve aanslag. Wij verrekenen de voorlopige aanslag 2022 met de definitieve aanslag 2022. De definitieve aanslag 2022 is dus juist.

Betaalpauze voorlopige aanslag 2022

Wij hebben tijd nodig om de gevolgen van de uitspraak voor de voorlopige aanslag te onderzoeken. Daarom bieden we iedereen met een te betalen aanslag een betaalpauze voor de 1e betaaltermijn. Dat betekent dat wij geen betalingsherinnering en aanmaningen sturen als u niet betaalt.

Tijdens deze betaalpauze bekijken we of er in uw voorlopige aanslag sprake is van box 3-inkomen. Als u geen inkomen uit box 3 hebt, stopt de invorderingspauze. U ontvangt bericht over de te betalen termijnen en u moet de termijnbedragen weer betalen.

Als u een voorlopige aanslag mét inkomen uit box 3 hebt, blijft de invorderingspauze gelden. U ontvangt een brief met informatie over deze invorderingspauze en het vervolg.

Automatische incasso

Als u de voorlopige aanslag betaalt met automatische incasso loopt dat gewoon door. Stuur ons een brief als u de automatische incasso wilt stopzetten. Vermeld in de brief het machtigingskenmerk en uw naam en stuur ‘m naar:

Belastingdienst/Centrale Betalingsadministratie
Afdeling Machtigingsverwerking
Antwoordnummer 573
7300 VB Apeldoorn

Houdt u rekening met 2 weken verwerkingstijd voordat de machtiging is stopgezet.

Uitspraak massaal bezwaar

In reactie op de uitspraak van de Hoge Raad hebben wij op 4 februari 2022 uitspraak gedaan in de massaalbezwaarprocedures box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020. Wij hebben het bezwaar toegewezen. De uitspraak staat in de Staatscourant.

Hebt u geen bezwaar gemaakt over de jaren 2017- 2020?

We weten nog niet of de uitspraak ook geldt voor mensen die géén bezwaar hebben gemaakt en waarbij de bezwaartermijn is verstreken. Het kabinet besluit of en hoe dit hersteld wordt en wie daarvoor in aanmerking komt. Nadat dit besluit genomen is, leest u er hier meer over.

Uiterlijk 1 mei besluit kabinet

Wij begrijpen dat u graag zo snel mogelijk hoort of en hoeveel geld u terugkrijgt. Het uitwerken van de uitspraak is complex en wij zijn hierin afhankelijk van politieke besluitvorming. Het gaat om veel mensen en veel geld. Het kabinet wil hier daarom zorgvuldig naar kijken en komt uiterlijk 1 mei 2022 met een besluit.

Geen definitieve aanslagen box 3

Op dit moment stoppen we met het opleggen van definitieve aanslagen met inkomsten uit sparen en beleggen (box 3).

Uitzonderingen

Er zijn 2 uitzonderingssituaties waarin we de definitieve aanslag wel opleggen:

  • De verjaringstermijn verloopt binnenkort.
    Na het verlopen van de verjaringstermijn is het namelijk niet meer mogelijk om een (navorderings)aanslag op te leggen. Daarom leggen wij deze nu alsnog op.
  • U hebt belang bij doorgang van het proces.
    Dat is bijvoorbeeld het geval bij middelingsverzoeken, verliesverrekening en voorlopige aanslagen.

In deze uitzonderingsgevallen is het nog niet mogelijk rekening te houden met de uitspraak van de Hoge Raad. De uitspraak is dus niet verwerkt in deze definitieve aanslagen. Deze aanslagen worden hersteld zodra er duidelijkheid is. U hoeft daarvoor nu niets te doen.

Bronnen inzake box 3 in aangifte inkomstenbelasting 2021

Stand van zaken uitspraak Hoge Raad

Impact gevolgen uitspraak Hoge Raad over vermogensrendementsheffing

Uitspraak Hoge Raad niet verwerkt in voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.