Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Borgstelling ouders en box 3

Bij (starters-)leningen kunnen de ouders afspreken dat zij borg staan voor de lening die het kind is aangegaan ten behoeve van de aankoop van een eigen woning (borgstelling). Het is ook mogelijk dat de ouders toezeggen dat zij op een later moment een schenking ten behoeve van de eigen woning van het kind zullen doen. Hoe moeten de borgstelling en de toezegging van een schenking in box 3 in aanmerking worden genomen?

Borgstelling in aangifte Inkomstenbelasting ouders

De ouders moeten de borgstelling in aanmerking nemen als schuld in box 3. De waarde van de borgtochtverplichting is afhankelijk van de kans dat de borg inderdaad zal worden aangesproken.

Toezegging ouders inzake schenking en aangifte Inkomstenbelasting

Een door de ouders ondertekende verklaring, waaruit enkel de toezegging van een schenking staat beschreven, wordt niet in aanmerking genomen als schuld in box 3. Bij de enkele toezegging van een voornemen tot schenking is namelijk geen sprake van een door het kind afdwingbaar recht op een schenking. Er is dan geen verplichting voor de ouders of een bezitting voor het kind met een waarde in het economische verkeer, zodat dit geen gevolgen heeft voor de grondslag van box 3.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.