Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Kosten bezoek bedrijfsarts aftrekbaar?

Belastingplichtige bezoekt de bedrijfsarts. Hij rijdt hiervoor acht keer in zijn auto naar een plaats op 95 kilometer van zijn woonplaats. De werkgever geeft hiervoor geen enkele vergoeding. Kan belastingplichtige zijn reiskosten als specifieke zorgkosten aftrekken?

Nee. Vervoerskosten zijn alleen aftrekbaar als het gaat om uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Dit betekent dat, voor zover hier van belang, de uitgaven moeten zien op vervoerskosten van een zieke of invalide in verband met een medische behandeling. Een bedrijfsarts verleent geen genees- of heelkundige hulp aan (langdurig) zieke medewerkers. De medische behandeling van belastingplichtige vindt plaats door de eigen huisarts of door een specialist. De reiskosten naar de bedrijfsarts zijn niet gemaakt voor het ondergaan van een medische behandeling en komen dan ook niet als specifieke zorgkosten voor aftrek in aanmerking. In de uitzonderlijke situatie dat een bedrijfsarts wel genees- of heelkundige hulp verleent aan (langdurig) zieke medewerkers, is aftrek wel mogelijk.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.