Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Aftrek kosten als de zorgverlener inwoont bij de zorgafhankelijke

Belastingplichtige is bij haar zorgafhankelijke moeder in gaan wonen. Tot aan het overlijden van haar moeder heeft zij haar verzorgd. Kan belastingplichtige de specifieke zorgkosten aftrekken die zij gemaakt heeft voor de zorg van haar moeder? Is het daarbij van belang dat belastingplichtige is gaan inwonen bij haar zorgafhankelijke moeder en niet andersom?

Ja. Belastingplichtige kan specifieke zorgkosten aftrekken voor uitgaven die zijn gedaan voor bij haar inwonende zorgafhankelijke ouders, broers of zusters. Dus ook voor haar moeder. Het maakt daarbij niet uit dat belastingplichtige bij haar moeder is gaan wonen. Van belang is dat moeder anders zou zijn aangewezen op beroepsmatige hulp of verzorging in een verzorgings- of verpleeginrichting.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.