Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Kosten zorgrobot aftrekbaar?

Steeds vaker wordt in het dagelijks leven gebruik gemaakt van robots. Dit gebeurt in allerlei situaties, ook door zieke of invalide personen. Zijn deze robots aan te merken als hulpmiddel en zijn de kosten dan aftrekbaar als specifieke zorgkosten?

De meeste robots zijn of worden niet speciaal aangepast voor personen die ziek of invalide zijn. Ook personen die niet ziek of invalide zijn gebruiken deze robots. Voorbeelden zijn de huishoudrobot, de speelgoedrobot, drones en de servicerobots. Deze robots zijn niet aan te merken als hulpmiddel en de kosten zijn niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Slechts in uitzonderlijke situaties voldoet de robot aan het criterium dat hij specifiek gemaakt is voor zieken of invaliden, of hoofdzakelijk wordt gebruikt door zieke of invalide personen. Een voorbeeld hiervan is de zorgrobot. Onder zorgrobots verstaan we robots die iemand met beperkingen in arm- en handfunctie helpen bij het eten en drinken. Maar er zijn ook robots die spelletjes doen of lichamelijke activiteiten voorstellen, die in de gaten houden of het gas uit is en de ramen dicht zijn. Ook kan een zorgrobot een gebruiker eraan herinneren te eten. Voor elk type zorgrobot is van belang vast te stellen dat deze voldoet aan het vereiste dat het gebruik hoofdzakelijk plaatsvindt door zieke of invalide personen en dat het gebruik zijn oorzaak vindt in de ziekte of geneeskundige behandeling.

Afhankelijk van het type en de functies kan een zorgrobot een hulpmiddel zijn. Als sprake is van een hulpmiddel, dan kunnen de kosten aftrekbaar zijn als specifieke zorgkosten. De kosten van de zorgrobot kunnen niet in één keer in aftrek worden gebracht. Belastingplichtige moet een afschrijving op de zorgrobot toepassen. Hij moet de kosten van de aanschaf van de zorgrobot verdelen over het aantal jaren dat hij naar verwachting gebruik zal maken van het hulpmiddel. Bij de berekening van de afschrijving moet belastingplichtige rekening houden met de restwaarde van het hulpmiddel. Een hulpmiddel heeft nog een restwaarde als andere mensen het na gebruik nog willen kopen.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.