Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Kosten multifocale of accommoderende lenzen aftrekbaar?

Belastingplichtige ondergaat een behandeling voor staar. Hierbij vervangt een kunstlens de eigen ooglens van de patiënt. Er zijn diverse soorten kunstlenzen op de markt. Bij de standaardbehandeling is de vervangende kunstlens monofocaal. Dit houdt in dat de focus is gericht op één punt en dat de patiënt op die afstand scherp ziet. Om ook dichterbij scherp te kunnen zien, is na de operatie een leesbril nodig. Daarnaast bestaat de mogelijkheid te kiezen voor multifocale of accommoderende lenzen. Beide zorgen ervoor dat de patiënt zowel dichtbij als veraf scherp ziet, waardoor het gebruik van een bril niet nodig is. De behandeling waarbij multifocale lenzen worden gebruikt komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag dat vergoed zou worden bij toepassing van de monofocale lens. Voor het plaatsen van accommoderende lenzen is in het geheel geen vergoeding mogelijk. Komen de kosten, voor zover ze niet in aanmerking komen voor vergoeding, in aanmerking voor aftrek als specifieke zorgkosten?

Nee. Uitgaven voor brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen voor ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn van aftrek uitgesloten. De uitgaven voor multifocale lenzen hebben voor een deel betrekking op de behandeling wegens staar. Voor dit deel ontvangt belastingplichtige een vergoeding en drukken de kosten niet op hem. Het andere deel van de uitgaven ziet op ondersteuning van het gezichtsvermogen. Voor deze uitgaven ontvangt belastingplichtige geen vergoeding en heeft hij geen recht op aftrek. Voor accommoderende lenzen ontvangt belastingplichtige in het geheel geen vergoeding. Alleen het deel van de uitgaven dat ziet op de behandeling wegens staar is aftrekbaar. De Belastingdienst accepteert in alle gevallen een aftrek van 50% van de totale kosten, tenzij belastingplichtige aannemelijk maakt dat in zijn geval een hoger percentage van toepassing is. Het deel van de uitgaven dat ziet op het voorkomen van een bril dient ter ondersteuning van het gezichtsvermogen en is daarom niet aftrekbaar.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.