Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Kosten kleding en beddengoed aftrekbaar en specificeren?

Belastingplichtige heeft het lage forfaitaire aftrekbedrag voor kleding en beddengoed in aanmerking genomen. Moet hij de extra kosten ook daadwerkelijk tot in detail kunnen specificeren?

Nee. De forfaitaire aftrekregeling voorkomt dat belastingplichtige alle geringe uitgaven afzonderlijk moet aantonen. Er is een eenvoudige bewijslast om in aanmerking te komen voor het lage forfaitaire bedrag. De lage aftrek is mogelijk als de aard van de ziekte of invaliditeit bekend is en uit algemene wetenschap (of uit de aangiften van voorgaande jaren) bekend is dat de betreffende ziekte of invaliditeit extra uitgaven voor kleding en beddengoed met zich meebrengt. Belastingplichtige hoeft de uitgaven niet nader te specificeren. Het lage forfaitaire bedrag voor de uitgaven voor kleding en beddengoed ziet ook op extra bewassingkosten, incontinentieluiers, extra kosten voor het herstel van kleding en beddengoed, aanpassingskosten van een bed en extra uitgaven voor vloerbedekking. Dit laatste kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van het rijden met een rolstoel over het tapijt.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.