Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Fysiotherapie zonder voorschrift van arts

Belastingplichtige heeft rugklachten en gaat, zonder verwijsbrief van de huisarts, naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut bepaalt aan de hand van een intake dat de behandeling conform richtlijnen en protocollen tot zijn deskundigheidsgebied behoort. Hierna volgt de behandeling. Kan deze belastingplichtige de uitgaven voor fysiotherapie als specifieke zorgkosten aftrekken?

Ja. De behandeling moet dan rechtstreeks voortvloeien uit ziekte of invaliditeit. De uitgaven zijn alleen aftrekbaar als belastingplichtige een verklaring van de fysiotherapeut kan overleggen. Uit die verklaring moet onder andere het medische karakter van de behandeling blijken. Hetzelfde geldt voor uitgaven voor een behandeling door een diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthopedist, podotherapeut, mondhygiënist en huidtherapeut (allen aangewezen paramedici).

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.