Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Uitgaven voor een dyslexietherapeut

Belastingplichtige heeft uitgaven gedaan voor een dyslexietherapeut. Kan hij de uitgaven als specifieke zorgkosten aftrekken?

Belastingplichtige is 18 jaar of ouder? Ja. Uitgaven voor diagnostiek en behandeling van dyslexie bij volwassenen kunnen voor aftrek in aanmerking komen. Dyslexie kan worden aangemerkt als een ziekte dan wel als een vorm van invaliditeit. Een dyslexietherapeut behoort niet tot de aangewezen paramedici (zie 2.2). Dit betekent dat de kosten alleen aftrekbaar zijn als de behandeling door de dyslexietherapeut plaatsvindt op voorschrift en onder begeleiding van een arts.

Belastingplichtige is jonger dan 18 jaar? Nee. Vergoeding van uitgaven voor een dyslexietherapeut voor personen onder de 18 jaar vindt plaats onder de Jeugdwet. Kosten die vanuit de Jeugdwet kunnen worden vergoed (inclusief een eventuele eigen bijdrage) zijn niet aftrekbaar. Dat betekent dat de kosten van een dyslexietherapeut voor personen onder de 18 jaar niet aftrekbaar zijn.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.