Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Kosten dagbehandeling van mensen met geheugenproblemen aftrekbaar?

Belastingplichtige lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Hij maakt gebruik van een dagbesteding voor dementerende ouderen. Hij gaat naar deze dagbesteding voor zijn eigen welzijn en het welzijn van zijn naasten, niet in het kader van een geneeskundige behandeling. Deze dagbesteding is alleen mogelijk met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de dagbesteding is geen geneeskundig personeel (arts of verpleegkundige) aanwezig. De activiteitenbegeleiders die de dagbesteding verzorgen zijn niet opgenomen in het BIG-register. Er is een overkoepelende organisatie die de hulpverlening voor dementerenden uitvoert. Deze organisatie heeft wel een arts en verpleegkundigen. De organisatie houdt periodiek overleg met het personeel van de dagbesteding. Deze organisatie kan een dag extra opvang adviseren of de opvang op een andere dag laten plaatsvinden. De organisatie heeft geen bevoegdheden voor de inhoud van de opvang.

Zijn de kosten van de dagbesteding als specifieke zorgkosten aftrekbaar? Nee. De behandeling vindt niet plaats door een arts of een paramedicus op voorschrift en onder begeleiding van een arts. De medewerkers van de dagbehandeling behoren ook niet tot de groep die de minister als paramedici heeft aangewezen. Daarom kan belastingplichtige de kosten van de dagbesteding niet als specifieke zorgkosten aftrekken.

Opmerking: naast dagbesteding bestaat ook de mogelijkheid van dagbehandeling. Dit is een veel zwaardere vorm van begeleiding van de dementerende en zijn naasten. Hierbij spelen andere disciplines een rol, zoals fysiotherapeuten, geriaters, psychologen en psychiaters. Er is dan vaak sprake van een behandeling door een arts of door een paramedicus op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Deze kosten kunnen dus wel aftrekbaar zijn.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.