Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Ziektekostenaftrek in aangifte Inkomstenbelasting 2023

Basisregels voor aftrek zorgkosten

U moet bij de aftrek van zorgkosten in 2023 rekening houden met het volgende:

 • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwilliger eigen risico vallen;
 • U mag de kosten enkel aftrekken in het jaar van betaling;
 • U mag alleen noodzakelijke kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit;
 • U mag alleen kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen via bijvoorbeeld uw zorgverzekering. Als u de kosten eerst zelf heeft betaald en daarna vergoed krijft mag u deze kosten niet aftrekken;
 • De belastingdienst kan vragen om rekeningen, betalingsoverzichten, bankafschriften, etc.

De drempel voor ziektekosten in 2023 (geen fiscaal partner)

 • Tot € 8.603 is er een drempel van € 149
 • € 8.603 - € 45.695: 1,65% van uw drempelinkomen
 • € 45.695 en meer: € 753 +/+ 5,75% van het bedrag boven € 42.896

De drempel voor ziektekosten in 2023 (wel fiscaal partner)

 • Tot € 17.206 is er een drempel van € 298
 • € 17.207- € 45.695: 1,65% van uw drempelinkomen.
 • € 45.696 en meer: € 753  +/+ 5,75% van het bedrag boven € 45.695

De kosten zijn in ieder geval niet aftrekbaar indien:

 1. U een vergoeding heeft ontvangen
 2. De kosten onder uw eigen risico vallen

Niet aftrekbare ziektekosten in 2023

 1. Premie voor uw ziektekostenverzekering
 2. Wettelijk bijdrage voor CAK of medicijnen
 3. Eigen bijdrage zorgverzekeringswet
 4. Wettelijk eigen risico
 5. Vrijwillig eigen risico
 6. Rollator, looprek, loophulp. gipssteun
 7. Scootmobiel of rolstoel.

Aftrekbare ziektekosten 2023

De volgende kosten zijn aftrekbaar:

 1. Ziektekosten van uzelf of uw partner
 2. Ziektekosten van andere personen die tot uw huishouden behoren (zoals kinderen tot 27 jaar, broers, zussen, ouders, etc.)
 3. Verpleging in ziekenhuis
 4. Kosten huisarts
 5. Kosten fysiotherapeut
 6. Kosten tandarts
 7. Kosten specialist
 8. Behandeling paramedici (op voorschrift arts)
 9. Medicijnen en geneesmiddelen (mits voorgeschreven door arts)
 10. Steunzolen
 11. Farmaceutische kosten als deze door arts zijn voorgeschreven
 12. Gehoorapparaat (onder voorwaarden)
 13. Vervoerskosten
 14. Reiskosten ziekenbezoek (vast bedrag)
 15. Dieetkosten (vast bedrag)
 16. Extra kleding (vast bedrag)
 17. Extra gezinshulp (onder voorwaarden)

Belastingtip aftrek ziektekosten 2023

In de praktijk worden sommige ziektekosten vaak vergeten, dit zijn:

 1. Vervoerskosten voor bezoek huisarts of ziekenhuis (werkelijke kosten, mits reisafstand meer dan 10 kilometer) en ziekenhuisbezoek huisgenoot
 2. Dieetkosten
 3. Uitgaven voor gezinshulp
 4. Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
 5. Aanpassingen in uw auto, fiets of computer zijn soms aftrekbaar
Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.