Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Terugbetalen studiekosten aan werkgever en aftrek aangifte

Belastingplichtige heeft ontslag genomen bij zijn werkgever en moet op grond van zijn arbeidscontract (een deel van) de studiekosten en doorbetaalde studie-uren aan zijn voormalig werkgever terugbetalen. Kan belastingplichtige de terugbetalingen van de studiekosten en doorbetaalde studie-uren aan zijn voormalig werkgever als scholingsuitgaven in aftrek brengen of is er sprake van negatief loon?

Belastingplichtige kan de uitgaven voor lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld of promotiekosten en door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen als scholingsuitgaven in aftrek brengen in het jaar van terugbetalen. Het deel van de kosten dat ziet op het terugbetalen van de studie-uren, kan belastingplichtige als negatief loon in aanmerking nemen in het jaar van terugbetalen.

Bron: Belastingdienst

17-02-2021
Terug
© 2023 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.