Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Welke kosten zijn aftrekbaar inzake de eigen woning in 2022?

Is hypotheekrente in 2022 aftrekbaar?

Meestal wel, maar niet altijd!

Hypotheekrente aftrekbaar in aangifte Inkomstenbelasting

Er zijn verschillende wetgevingen van toepassing, hieronder de opties:

 1. Hypotheek afgesloten vóór 1 januari 2001: de hypotheekrente is aftrekbaar gedurende een periode van 30 jaar. Aflossing is niet nodig, tenzij de hypotheek na 1 januari 2013 wordt verhoogd.
 2. Hypotheek afgesloten vóór 1 januari 2013: voor deze oorspronkelijke lening heeft u recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek vanaf het moment dat u de hypotheek heeft afgesloten. Bij een verhoging van de hypotheek gaat de termijn van 30 jaar vanaf dat moment lopen (voor de verhoging). Voor verhogingen na 1 januari 2013 geldt onderstaande regeling.
 3. Hypotheek afgesloten na 1 januari 2013: u heeft recht op hypotheekrenteaftrek gedurende de komende 30 jaar, mits de lening ook wordt afgelost. De lening / hypotheek moet zijn aangegaan voor de aankoop, verbouwing of het onderhoud van de eigen woning (met onderbouwing facturen, etc.) en de lening moet annuïtair of lineair worden afgelost in de periode van 30 jaar.

Aftrekbare kosten eigen woning

De volgende kosten en lasten zijn aftrekbaar:

 1. Rente over de schuld die samenhangt met onderhoud, verbetering of aankoop van een eigen woning
 2. Vooruitbetaalde rente voor de eerste 6 maanden van het komende jaar, mits schriftelijk overeengekomen
 3. Boeterente (bij oversluiten)
 4. Taxatiekosten woning voor verkrijgen lening of hypotheek
 5. Afsluitprovisie
 6. Kosten nationale hypotheekgarantie
 7. Periodieke betalingen voor erfpacht
 8. Bouwrente en grondrente, betrekking hebbende op periode na sluiten koopovereenkomst
 9. Notariskosten hypotheekakte en doorhaling oude hypotheek
 10. Prolongatierente
 11. Kosten om de juiste hypotheek te krijgen

Aftrekbare kosten bij afsluiten hypotheek

 1. Notariskosten hypotheekakte
 2. Kadastrale rechten voor de hypotheekakte
 3. Taxatiekosten voor verkrijgen van de hypotheek
 4. Kosten voor het hypotheekadvies
 5. Bereidstellingsprovisie
 6. Bemiddelingskosten voor verkrijgen hypotheek
 7. Kosten aanvraag nationale hypotheekgarantie
 8. Boeterente
 9. Kosten depot, verbouwingslening of verbouwingsdepot
 10. Bouwrente (na tekenen koopovereenkomst)

Kosten rijksmonument als eigen woning

Deze kosten zijn sinds 1 januari 2019 niet meer aftrekbaar.

Welke kosten zijn niet aftrekbaar inzake de eigen woning?

 1. Onderhoudskosten
 2. Makelaarskosten bij de aankoop van een eigen woning
 3. Notariskosten voor de leveringsakte
 4. Verbouwingskosten
 5. Aflossing van de hypotheek
 6. Rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling is ontstaan
 7. Kosten bankgarantie

Belastingtips aftrekbare kosten eigen woning

 1. Als u een fiscale partner heeft, mag u de saldopost 'eigen woning' naar eigen inzicht verdelen. Toerekenen aan degene met het hoogste inkomen is vaak het voordeligst.
 2. Voor de WOZ-waarde neemt u de waarde zoals vermeld op de gemeentelijke beschikking van dit jaar (het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen).
 3. Als uw eigen woning te koop staat, mag u gedurende 3 jaar nadat u de woning te koop heeft gezet deze hypotheekrente aftrekken. Ook de hypotheekrente van uw nieuwe woning mag u aftrekken. U hoeft alleen het huurwaardeforfait van uw nieuwe woning aan te geven, dit vanaf het moment dat u daar daadwerkelijk woonde.
 4. Als u een kleine hypotheek op uw woning hebt, overweeg dan deze af te lossen. Dit zal uw box 3 vermogen verminderen en daarnaast hoeft u het eigenwoningforfait niet meer aan te geven.
Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.