Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Aftrekbare kosten eigen woning in 2020

De volgende kosten en lasten zijn aftrekbaar:

 1. Rente over de schuld die samenhangt met onderhoud, verbetering of aankoop van een eigen woning
 2. Vooruitbetaalde rente voor de eerste 6 maanden van het komende jaar, mits schriftelijk overeengekomen
 3. Boeterente (bij oversluiten)
 4. Taxatiekosten woning voor verkrijgen lening of hypotheek
 5. Afsluitprovisie
 6. Kosten nationale hypotheekgarantie
 7. Periodieke betalingen voor erfpacht
 8. Bouwrente en grondrente, betrekking hebbende op periode na sluiten koopovereenkomst
 9. Notariskosten hypotheekakte en doorhaling oude hypotheek
 10. Prolongatierente
 11. Kosten om de juiste hypotheek te krijgen

Aangifte laten verzorgen door een deskundige voor € 75? Maak hier uw afspraak.

© 2021 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.