Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Jaarlijkse gift van een percentage van het belastbare inkomen, wanneer aftrekbaar?

Belastingplichtige is met zijn kerkgenootschap overeengekomen dat hij elk jaar een gift zal doen. De hoogte van de jaarlijkse gift bedraagt 10% van zijn jaarlijks belastbare inkomen exclusief aftrekpost voor giften. Kan een jaarlijkse gift van een percentage van het belastbare inkomen een periodieke gift zijn?

Nee. Er is sprake van een periodieke gift, als sprake is van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Het woord 'vast' heeft betrekking op het bedrag van de uitkering en het woord 'gelijkmatig' heeft betrekking op het tijdsverloop tussen de uitkeringen. Omdat jaarlijks 10% van het in dat jaar belastbare inkomen exclusief aftrekpost voor giften is geschonken, is geen sprake van een jaarlijks vast bedrag aan uitkering. De hoogte van de gift is namelijk afhankelijk van het belastbare inkomen van het jaar waarin de gift wordt gedaan. Dit kan per jaar anders zijn.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.