Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbaar als gift

Belastingplichtige ziet af van een vrijwilligersvergoeding van een ANBI. Kan deze als andere gift in aanmerking genomen worden?

Ja. Hiervoor moet echter wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

  • Er moet sprake zijn van een reëel recht op vergoeding; 
  • De ANBI moet de bedoeling hebben de vergoeding uit te betalen; 
  • De ANBI moet middelen ter beschikking hebben om de vergoeding uit te kunnen betalen; 
  • De vrijwilliger moet volledige vrijheid hebben om over de vergoeding te beschikken.

Bovenstaande geldt uitsluitend voor vrijwilligersvergoedingen met een gezamenlijke waarde van ten hoogste € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.