Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Schenking van certificaten van aandelen en aftrek als gift

Belastingplichtige schenkt bij notariële akte voor vijf jaren periodieke uitkeringen aan een ANBI. Het betreft een schenking in natura door jaarlijkse overdracht van een vast aantal certificaten van aandelen in een beursgenoteerde vennootschap. Kan belastingplichtige de aan de ANBI geschonken certificaten van aandelen als periodieke gift in aanmerking nemen?

Ja. Er is sprake van een periodieke gift als sprake is van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Het woord 'vast' heeft betrekking op het bedrag van de uitkering en het woord 'gelijkmatig' heeft betrekking op het tijdsverloop tussen de uitkeringen. In dit geval is sprake van een vaste uitkering, omdat jaarlijks een vast aantal certificaten van aandelen wordt geschonken. Dat de waarde van de aandelen en daarmee van de certificaten niet direct bepaalbaar is, maar afhankelijk is van de beurskoers op het moment van de schenking, levert geen bezwaren op. De waardeschommeling van de certificaten kan namelijk niet door één van beide partijen beïnvloed worden.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.