Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Een ouderbijdrage aan school aftrekbaar als gift?

Belastingplichtige betaalt elk jaar een ouderbijdrage aan de school waar haar kinderen les krijgen. Deze school is aangemerkt als ANBI. Is deze bijdrage aftrekbaar als andere gift?

Nee. Een ouderbijdrage is niet aftrekbaar als gift. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 7 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7742, al aangegeven dat een vrijwillige ouderbijdrage niet aftrekbaar is. De Hoge Raad oordeelde daarbij dat niet van belang is of sprake is van een niet-verplichte of van een verplichte bijdrage, terwijl evenmin van belang is of de begiftigde de betaling mag beschouwen als de voldoening van een haar toekomende prestatie.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.