Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Is schenking aan een goed doel aftrekbaar?

Steeds meer mensen schenken geld aan een goed doel, soms maandelijks maar soms ook eens per jaar. Dit kan per bank maar ook via een collectant. Een schenking / gift is meestal aftrekbaar maar er zijn wel voorwaarden. Hoe zit dit nu eigenlijk?

Erkende goede doelen voor de Belastingdienst

De belangrijkste voorwaarde is dat de Belastigndienst een goed doel ook erkent. Het moet gaan om een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit kunt u eenvoudig controleren op de site van de Belastingdienst, dit kan op de website van de Belastingdienst.

Schriftelijk aantonen van een schenking of gift

De tweede voorwaarde is dat u de gift of schenking schriftelijk moet kunnen aantonen. Dit kan via een bankafschrift of via een bonnetje of factuur.

Periodieke giften zijn voordeliger

Als u perodiek geld schenkt is de gehele gift aftrekbaar (geen drempel). In het verleden was hiervoor een notariele akte nodig, dat hoeft gelukkig niet meer. Er moet echter wel een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld. Er geldt dan geen drempel en ook geen maximumbedrag. Wel stelt de Belastingdienst een aantal extra eisen aan de periodieke gift:
  • overeenkomst
  • gift gedurende tenminste vijf jaar 
  • gift met vaste en gelijkmatige bedragen (elk jaar zelfde bedrag)

Voorbeeld formulier kunt u hier downloaden.

Drempel giftenaftrek

  • De drempel bedraagt 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60 per jaar.
  • De drempel kunt u voorkomen door een periodieke gift via een notaris te regelen.
  • De maximale aftrek is 10% van uw drempelinkomen.
  • Voorbeeld: drempelinkomen € 40.000, drempel € 400 (meerdere is aftrekbaar). Maximaal is dan € 4.000 aftrekbaar.

Voorwaarden aftrek

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze aftrekpost, deze zijn:

  1. De gift moet zijn betaald aan een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt hier controleren of de instelling erkend is.
  2. U moet de gift kunnen aantonen, bijvoorbeeld via een bonnetje of bankafschrift.
  3. U moet meer geven dan de drempel.

08-12-2021
Terug
© 2023 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.