Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Giften aftrekbaar in aangifte Inkomstenbelasting 2023

Geld geven aan goede doelen is goed voor dat doel. Als u € 40.000 zou verdienen en u per jaar € 400 aan goede doelen geeft, moet u er eens voor gaan zitten, wellicht is er dan nog een bedrag aftrekbaar. Indien u elk jaar aan dezelfde goede doelen geeft, is het verstandig om even met het goede doel te overleggen om uw gift om te zetten in een notariële gift. De meeste goede doelen hebben afspraken met notarissen.

Drempel giftenaftrek

 • De drempel bedraagt 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60 per jaar.
 • De drempel kunt u voorkomen door een periodieke gift via een notaris te regelen.
 • De maximale aftrek is 10% van uw drempelinkomen.
 • Voorbeeld: drempelinkomen € 40.000, drempel € 400 (meerdere is aftrekbaar). Maximaal is dan € 4.000 aftrekbaar.

Voorwaarden aftrek

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze aftrekpost, deze zijn:

 1. De gift moet zijn betaald aan een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt hier controleren of de instelling erkend is.
 2. U moet de gift kunnen aantonen, bijvoorbeeld via een bonnetje of bankafschrift.
 3. U moet meer geven dan de drempel.

Periodieke giften in aangifte Inkomstenbelasting 2023

Periodieke giften mag u aftrekken in uw aangifte Inkomstenbelasting zonder rekening te houden met een drempel. Voor gewone giften geldt wel een drempel. Doet u een periodieke gift aan een culturele ANBI, dan mag u zelfs meer aftrekken dan u heeft betaald, er is dan 25% meer aftrekbaar. Bij een periodieke gift van €100 aan een culturele ANBI mag u € 125 in mindering brengen in uw aangifte Inkomstenbelasting.

Giften aan culturele ANBI's in uw aangifte Inkomstenbelasting 2023

Een culturele ANBI houdt zich bezig met kunst en cultuur. Hierbij kunt u denken aan een schouwburg of museum. Of de instelling in aanmerking komt, kunt u hier controleren. U mag uw gift aan een culturele instelling verhogen met 25%, maar maximaal met € 1.250 per jaar. De extra aftrek geldt voor periodieke giften en ook voor reguliere giften.

Voorbeeld giftenaftrek in uw aangifte Inkomstenbelasting 2023

In dit onderdeel een voorbeeldberekening voor de giftenaftrek:

 • Drempelinkomen: € 35.000
 • Giften regulier: € 3.500
 • Giften museum: € 500
 • Totale gift is dan: € 3.500 +/+ € 500 x 125% = € 4.125 (extra aftrek € 125)
 • Drempel is dan: € 350
 • Aftrek is dan: € 4.125 -/- € 350 = € 3.775
 • Maximale aftrek is 10% van € 35.000, dus € 3.500. Dit wordt verhoogd met de extra verhoging voor culturele instellingen (museum) van €125. Dus totaal is € 3.625 aftrekbaar.

Giften aan een vereniging in uw aangifte Inkomstenbelasting

Een gift aan een vereniging is alleen aftrekbaar als dit een periodieke gift is. Er geldt dan ook geen drempel, het gehele bedrag is aftrekbaar. De gift moet dan aan voorwaarden voldoen:

 1. De gift is schriftelijk vastgelegd en is door een notaris opgemaakt, dit kan ook in een overeenkomst welke u rechtstreeks met uw vereniging heeft gesloten.
 2. De vereniging moet zijn inschreven bij de Kamer van Koophandel (moet volledige rechtspersoonlijkheid hebben).
 3. De vereniging maakt geen winst (en heeft geen winstoogmerk).
 4. U krijgt niet een vergoeding of iets in ruil voor uw gift.
 5. Er is vastgelegd wanneer de gift begint en stopt.
 6. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan uw vereniging.
 7. U voldoet uw gift tenminste gedurende 5 jaar (langer mag, korter niet).
Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.