Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Deelname loterij als gift aftrekbaar?

Belastingplichtige neemt door de koop van een lot deel aan een loterij. De loterij besteedt een deel van haar inkomsten aan goede doelen. Is de koopsom van het lot een aftrekbare andere gift?

Nee. De deelname aan de loterij geschiedt door de koop van een lot. De loterij geeft de koper een lot en de koper betaalt daarvoor een koopsom in geld. Hij krijgt een directe tegenprestatie, het lot. De waarde van de tegenprestatie is de koopsom van het lot. Dat de loterij een deel van haar inkomsten aan goede doelen besteedt, is niet relevant. Er is geen sprake van een aftrekbare andere gift, omdat sprake is van een tegenprestatie.

Kinderpostzegels soms wel aftrekbaar

NB: bij kinderpostzegels ligt het anders. Daar is het gedeelte dat uitkomt boven de prijs van een gewone postzegel aftrekbaar als andere gift. De tegenprestatie is in deze situatie aanwijsbaar lager dan de prijs van de kinderpostzegel.

Bron: Belastingdienst

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.