Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Adviespunten aangifte inkomstenbelasting 2021

Hieronder de aandachtspunten voor de aangifte inkomstenbelasting 2021.

Vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2021

Vanaf 1 maart 2022 kan de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2021 worden ingezien en gecontroleerd of aangevuld,. Let hierbij goed op het rekening nummer, dat gaat soms mis. Tevens is het verstandig om de bedragen te controleren,. De aangifte moet voor 1 mei 2022 worden ingediend.

Auto van de zaak

Voor elektrische auto's geldt in 2021 een verlaagd tarief van 12%, dit tarief is van toepassing tot een waarde van € 40.000. Voor het deel van de cataloguswaarde boven dit bedrag is de bijtelling 22%.

Voor elektrische auto's geldt vanaf 2022 een verlaagd tarief van 16%, dit tarief is van toepassing tot een waarde van € 35.000. Voor het deel van de cataloguswaarde boven dit bedrag is de bijtelling 22%. In 2022 kunnen particulieren wel een subsidie van € 3.350 aanvragen (pas op want de subsidiepot is vaak snel leeg).

Aftrekposten in aangifte inkomstenbelasting 2021

Per 2020 wordt het maximale tarief waartegen aftrekposten kunnen worden afgetrokken verlaagd. In 2021 bedraagt het maximale aftrektarief nog slechts 43%. Dit geldt voor hypotheekrente, ziektekosten, studiekosten, giften, etc.

Box 3 in aangifte inkomstenbelasting

Met ingang van 2017 is de heffing in box 3 aangepast. Voor die dat kende box 3 een fictief rendement van 4%. Vanaf 2017 wordt het rendement echter afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Des te hoger het vermogen des te hoger de belastingdruk. In verband met de procedure bij de Hoge Raad moet u bezwaar maken tegen de aanslag inkomstenbelasting als u boven de vrijstelling uitkomt. In sommige gevallen (met name bij spaargeld) stelt de Hoge Raad dat de box 3 heffing niet is toegestaan.

Zelfstandigenaftrek in aangifte inkomstenbelasting 2021

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 5.000. Per 1 januari 2021 is de zelfstandigaftrek lager, deze was € 7.030 en is in 2021 verlaagd tot € 6.670. Inbrengen van een eenmanszaak of VOF in een BV wordt steeds sneller aantrekkelijk.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.