Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Welke gegevens zijn nodig voor de aangifte Inkomstenbelasting 2023

Een goede voorbereiding is verstandig. In dit artikel een overzicht welke informatie u nodig heeft voor het indienen van uw aangifte Inkomstenbelasting. Het opvragen of inzien van de vooraf ingevulde aangifte (VIA) is verstandig.

Algemeen

 • Uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
 • Uw rekeningnummer
 • Uw DigiD en dat van uw partner

Inkomsten

 • Uw jaaropgaven over 2023 (en als u die niet hebt: uw salarisstroken)
 • Ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • Het jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening
 • Het jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
 • Het jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen

Wonen

 • De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022. Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.
 • De jaaropgaaf van uw hypotheek
 • Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • Giften
 • Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen. De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
 • Betaalde partneralimentatie
 • Als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

 • Gegevens van leningen en andere schulden
 • Gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
 • De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023

Wilt u aangifte door ons laten verzorgen, maak dan een afspraak.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.