Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Internetverkoper? De Belastingdienst Weet U Te Vinden

In het digitale tijdperk waarin we leven, is online verkopen populairder dan ooit. Of het nu gaat om het opruimen van de zolder of het starten van een eigen webshop, de kans is groot dat u gebruik maakt van platforms zoals Marktplaats, Vinted, UBER, of Airbnb. Maar wist u dat deze activiteiten fiscale gevolgen kunnen hebben? Vanaf 1 januari 2023 heeft de Europese richtlijn DAC7 de spelregels veranderd. Hieronder leest u wat dit voor u als internetverkoper betekent.

DAC7: Wat betekent dit voor U?

DAC7 is een Europese richtlijn die internetplatforms verplicht om verkoopgegevens te delen met de Belastingdienst. Dit geldt als u meer dan dertig verkopen doet of meer dan €2.000 omzet behaalt per jaar. Ook de verhuur van onroerend goed, vervoersmiddelen, of het aanbieden van persoonlijke diensten via deze platforms valt hieronder. Het doel? Meer fiscale transparantie in de digitale economie.

Tips Voor Internetverkopers

  • Weet wanneer u rapporteert:: Als u de drempel van dertig transacties of €2.000 omzet overschrijdt, wees dan voorbereid dat uw gegevens worden gedeeld met de fiscus.
  • Hobby of Onderneming?: Maak zelf de inschatting of uw online activiteiten als hobby of onderneming gezien moeten worden. Verkoopt u incidenteel spullen van zolder, dan is er vaak geen sprake van ondernemerschap. Maar koopt u spullen in om met winst te verkopen, dan ziet de Belastingdienst u mogelijk als ondernemer.
  • Voordelen van Ondernemerschap: Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u profiteren van fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Weet wel dat u aan bepaalde criteria moet voldoen, zoals het urencriterium.

Hoe Blijft U Buiten Schot?

  • Transparantie: Wees transparant over uw activiteiten en inkomsten. Het niet opgeven van inkomsten kan leiden tot fiscale naheffingen en boetes. Lees ook dit interne memo van de belastingdienst.
  • Administratie: Houd een duidelijke administratie bij van uw verkopen en inkomsten. Dit helpt bij het aantonen van uw inkomsten en uitgaven aan de Belastingdienst.
  • Advies: Onzeker over uw fiscale positie? Zoek advies bij een fiscaal jurist of belastingadviseur. Zij kunnen u helpen om te bepalen of u als ondernemer gezien wordt en welke fiscale voordelen u kunt claimen.

Conclusie over verkoop via online platform

De invoering van DAC7 markeert een belangrijke stap naar meer transparantie in de digitale economie. Voor internetverkopers betekent dit dat zij goed moeten opletten wanneer hun online activiteiten fiscale gevolgen kunnen hebben. Door proactief uw fiscale verplichtingen na te komen, voorkomt u verrassingen van de Belastingdienst. Bent u een fervente internetverkoper? Dan is nu het moment om uw fiscale zaken op orde te brengen. Vragen ? Maak gerust een afspraak met één van onze adviseurs. Een uitgebreid artikel kunt u hier vinden. In dit besluit geeft de overheid een toelichting.

Noot fiscaal jurist inzake verkoop via marktplaats

Grote en kleine ondernemers die nog onder de digitale rader bleven, worden door deze nieuwe wetgeving aangepakt. De impact kan redelijk fors zijn, omdat dit naheffingen voor inkomstenbelasting en omzetbelasting tot gevolg zal hebben. Deze worden dan gegarandeerd verhoogd met boetes en onderzoeken naar oudere jaren. De inkomsten op Marktplaats, Amazon, Ebay, Airbnb, Uber, Thuisbezorgd-organisaties, etc. zullen dus vanaf 2023 bekend zijn bij de Belastingdienst. Of er altijd sprake is van belast inkomen moet natuurlijk altijd worden beoordeeld, er kan immers sprake zijn van onbelaste verhuur en / of inkomen uit een hobby.

De digitale economie staat steeds hoger op de fiscale agenda. Hoewel de informatie vanaf 2023 moet worden doorgegeven, lijkt het logisch dat de Belastingdienst ook over het verleden informatie wil ontvangen. De Belastingdienst ontvangt geen informatie over alles. Als er minder dan 30 transacties zijn geweest en de totale tegenprestatie lager is dan € 2.000, hoeft er geen informatie te worden verstrekt. Ook beursgenoteerde bedrijven vallen buiten het spectrum, of hotels die hun kamers via hotelplatforms zoals Booking.com of Hotels.com aanbieden. Als het platform de tegenprestatie niet kan zien, hoeft er ook geen melding te worden doorgegeven.

Maar dat er vanaf 2023 een bak met informatie bij de Belastingdienst zal binnenkomen, is wel duidelijk. Zowel ondernemingen, rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen hun spreekwoordelijke borst dus natmaken. De Belastingdienst ontvangt de volgende info:

  • Naam verkoper / aanbieder
  • Aantal transacties
  • Inkomsten
  • Overige informatie (zoals adressen)

Maar welke platformondernemers vallen onder deze nieuwe wetgeving? Dit is nog niet helemaal duidelijk, maar onderstaande wetgeving is wel erg ruim. Als een platform achteraf had moeten rapporteren, volgen forse boetes. Het is wenselijk dat er nog meer duidelijkheid komt over welk platform wel en niet moet rapporteren.

De verkoper / aanbieder krijgt ook zelf informatie van het platform. Zo kan de belastingplichtige deze informatie opnemen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Is dit voldoende? Ja en nee, de Belastingdienst zal bij de grotere jongens zeker een nader onderzoek over het verleden instellen. Bij buitenlandse platformen is de termijn 12 jaar, dus dit kan redelijk in de papieren lopen, temeer als er boetes en belastingrente in rekening worden gebracht.

Veel belastingplichtigen zullen aanslagen tegemoet kunnen zien. De belastingontduikers aanpakken is wenselijk en noodzakelijk. Edoch, er zullen ook verkopers / aanbieders zijn die niet wisten dat ze over de inkomsten belasting moesten betalen. Deze laatste groep zou in ieder geval geen boete mogen ontvangen, temeer als er een pleitbaar standpunt is. Laat u derhalve goed en tijdig adviseren!

Heeft u vragen over dit onderwerp of krijgt u een vragenbrief? Is er een bron van inkomen of niet? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.