Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Inkomen AirBNB, marktplaats, ebay of Uber?

Inkomen Airbnb, UBER, Bol, Amazon en Marktplaats bekend bij fiscus

Digitale platformen (zoals airnbnb, ebay, bol, amazon, marktplaats en uber) zullen vanaf 2023 informatie over hun klanten / verkopers automatisch moeten doorgeven aan de Belastingdienst. Sinds maart 2022 ligt er een wetsvoorstel gereed waardoor digitale platformen vanaf 1 januari 2023 verplicht jaarlijks informatie van klanten/ verkopers op hun platformen moet verstrekken aan de Belastingdienst.

In 2024 (of wellicht al in 2023) volgt dan ook de informatie van crypto en NFT's. De Europese Unie zal - vermoedelijk per 2024 - wetgeving (DAC 8) invoeren waardoor digitale platformen verplicht alle informatie over hun klanten moeten doorgeven aan de Belastingdiensten in Europa. 

De informatie gaat automatisch naar de Belastingdienst. Dat er in 2023 onderzoeken over oudere jaren worden uitgevoerd lijkt logisch. Er zal dus een waterval aan naheffingsaanslagen en navorderingsaanslagen (met boetes en rente) worden opgelegd. De discussie over "Hobby"of "inkomen"zal ook wel weer regelmatig aan de rechter worden voorgelegd.

Laat u tijdig en juist adviseren over uw kansen en risico's.

Verhuur inkomsten in vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting

Vanaf 2023 (of 2024) wordt inkomen dat via digitale platformen is verdiend doorgegeven aan de Belastingdienst. Vanaf 2024 volgt dan ook de crypto munt, zoals bitcoin. Ook deze informatie verschijnt dus over enkele jaren automatisch in uw vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Was deze nog niet bekend bij de Belastingdienst dan kunt u hoogstwaarschijnlijk een boete en vragenbrief tegemoet zien. Via de nieuwe wetgeving wil het kabinet meer inzicht krijgen in de inkomsten / vermogen van inwoners van de EU bij digitale platformen.  

Als u uw woning of chalet verhuurt via een digitaal platform dan zal deze informatie dus vanaf 2023 automatisch worden doorgegeven aan de Nederlandse belastingdienst. Dit geldt ook voor inkomen genoten door een taxichauffeur via een platform. De informatie wordt aan één EU lidstaat doorgegeven en vervolgens wordt deze informatie via een EU platform doorgegeven aan andere EU lidstaten.

Noot fiscaal jurist over digitale platformen en belastingen

Grote en kleine ondernemers die nog onder de digitale rader bleven worden door deze nieuwe wetgeving aangepakt. De impact kan redelijk fors zijn omdat dit naheffingen voor inkomstenbelasting en omzetbelasting tot gevolg zal hebben, deze worden dan gegarandeerd verhoogd met boetes en onderzoeken naar oudere jaren. De inkomsten op marktplaats, amazon, ebay, airbnb, uber, thuisbezorg organisaties, etc. zullen dus vanaf 2023 bekend zijn bij de Belastingdienst. Of er altijd sprake is van belast inkomen moet natuurlijk altijd worden beoordeeld, er kan immers sprake zijn van onbelaste verhuur en/of inkomen uit een hobby.

De digitale economie staat steeds hoger op de fiscale agenda. Hoewel de informatie vanaf 2023 moet worden doorgegeven lijkt het logisch dat de Belastingdienst ook over het verleden informatie wil ontvangen. De belastingdienst ontvangt geen informatie over alles. Als er minder dan 30 transacties zijn geweest en de totale tegenprestaties lager is dan € 2.000 hoeft er geen informatie te worden verstrekt. Ook beursgenoteerde bedrijven vallen buiten het spectrum of hotels die hun kamers via hotel platforms zoals booking.com of hotels.com aanbieden. Als het platform de tegenprestatie niet kan zien hoeft er ook geen melding te worden doorgegeven.

Maar dat er vanaf 2023 een bak met informatie bij de Belastingdienst zal binnenkomen is wel duidelijk. Zowel onderneming, rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen hun spreekwoordelijke borst dus natmaken. De Belastingdienst ontvangt de volgende info:

  • Naam verkoper / aanbieder
  • Aantal transacties
  • Inkomsten
  • Overige informatie (zoals adressen)

Maar welke platform ondernemers vallen onder deze nieuwe wetgeving? Dit is nog niet helemaal duidelijk, maar onderstaande wetgeving is wel erg ruim. Als een platform achteraf had moeten rapporteren volgens forse boetes. Het is wenselijk dat er nog meer duidelijkheid komt over welk platform wel en niet moet rapporteren.

De verkoper / aanbieder krijgt ook zelf informatie van het platform, zo kan de belastingplichtige deze informatie opnemen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Is dit voldoende? Ja en Nee, de belastingdienst zal bij de grotere jongens zeker een nader onderzoek over het verleden instellen. Bij buitenlandse platformen is de termijn 12 jaar dus dit kan redelijk in de papieren lopen, temeer als er boetes en belastingrente in rekening wordt gebracht.

Veel belastingplichtigen zullen aanslagen tegemoet kunnen zien. De belastingonduikers aanpakken is wenselijk en noodzakelijk. Edoch er zullen ook verkopers / aanbieders zijn die niet wisten dat ze over de inkomsten belasting moesten betalen. Deze laatste groep zou in ieder geval geen boete mogen ontvangen, temeer als er een pleitbaar standpunt is. Laat derhalve goed en tijdig adviseren !

Heeft u vragen over dit onderwerp of krijgt u een vragenbrief? Is er een bron van inkomen of niet? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.