Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Wanneer bent u ondernemer voor de Inkomstenbelasting?

Veel mensen die denken dat ze ondernemer zijn, zijn geen ondernemer voor de Inkomstenbelasting. In dit artikel nemen we u mee in de vereisten die de Belastingdienst aan fiscale ondernemers stelt. Feitelijk zijn er voor de Belastingdienst drie soorten inkomens:

 1. Echte ondernemers met winst uit onderneming
 2. Loon uit dienstbetrekking
 3. Resultaat uit overige werkzaamheden

Waarom ondernemer voor de Inkomstenbelasting?

Als "echte" ondernemer voor de Inkomstenbelasting hebt u recht op vele extra aftrekposten. Als u hierop recht wilt hebben, dan moet u ook een fiscale ondernemer zijn. De belangrijkste aftrekposten zijn:

 • Startersaftrek
 • Ondernemersaftrek
 • MKB-winstvrijstelling
 • Stakingsvrijstelling
 • Fiscale oudedagsreserve

Vereisten fiscaal ondernemerschap

 1. Hoeveel tijd besteed u aan uw bedrijf? Als u veel tijd in uw bedrijf investeert zonder opbrengst, dan is het voor de Belastingdienst geen onderneming. U moet echter voor de ondernemersfaciliteiten minimaal 25 uur per week (1.225 uur per jaar) aan uw onderneming besteden. Soms (bijvoorbeeld bij starters) is dit iets anders.
 2. Hoeveel opdrachtgevers heeft u? Als u één opdrachtgever hebt, is soms geen sprake van een echt ondernemerschap. U moet ernaar streven om meer opdrachtgevers te hebben of te krijgen.
 3. Bekendheid: hoe regelt u dat uw bedrijf ook bekend is of wordt? Maakt u reclame? Hebt u een internetsite?
 4. Ondernemersrisico: het is van belang dat u risico loopt, bijvoorbeeld op het voldaan krijgen van uw facturen of het afnemen van uw diensten of producten.
 5. Aansprakelijkheid: bent u aansprakelijk voor mogelijke schulden van uw bedrijf? Zo ja, dan bent u eerder een ondernemer.  
 6. Maakt u winst? Bij een kleine winst (zeg tot €10.000) of bij structureel verlies is het vaak - voor de Belastingdienst - niet aannemelijk dat u voor de Inkomstenbelasting ook ondernemer bent.
 7. Hoe zelfstandig bent u? U moet zelf kunnen bepalen wanneer en hoe u werkt. Als een ander (uw opdrachtgever) kan bepalen hoe u moet werken, hoe u dit inricht en moet uitvoeren, bent u soms geen ondernemer.
 8. Geld in bedrijf ingebracht: geld of kapitaal is voor een bedrijf belangrijk. U moet wel investeren in uw bedrijf om als ondernemer te worden gezien. Hierbij kunt u denken aan inventaris, een computer, visitekaartjes, internetsite, reclamekosten, verzekeringen, etc. Als u voldoende kapitaal (zeg € 2.000 - € 5.000) per jaar in uw bedrijf investeert, voldoet u aan dit onderdeel.

De ondernemerscheck voor de Inkomstenbelasting

Op de site van de Belastingdienst kunt u de ondernemerscheck voor de Inkomstenbelasting invullen. Klik hier.

Ondernemer voor Inkomstenbelasting of Omzetbelasting

Soms bent u voor de Inkomstenbelasting geen "echte" ondernemer. U kunt dan wel voor de Omzetbelasting ondernemer zijn, hiervoor gelden andere (minder) vereisten.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.