Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Belastingvrij ondernemen

Ons vak is om ondernemers te helpen in fiscale zaken. Soms gaat dit over het beperken van risico, soms over belasting besparen of uitstellen of procedures met de Belastingdienst. Maar Nederland is voor ondernemers zo gek nog niet. Lees dit artikel eens rustig.

Ondernemer hoeft geen belasting te betalen

Henk is ondernemer en maakt € 40.000 winst in 2023, tenminste dat denkt hij. Hoeveel belasting moet Henk betalen over 2023? Zoals uit onderstaande berekening volgt, hoeft Henk alleen maar € 1.500 ZVW-premie te betalen en verder geen Inkomstenbelasting (afgeronde bedragen).

Winst uit onderneming     40.000
Zelfstandigenaftrek  - 6.670  
Startersaftrek  - 2.100  
Fiscale oudedagsreserve   - 3.800  
MKB-winstvrijstelling   - 4.000  
    - 16.570
     
Inkomen box 1      23.430
Belastingen box 1       8.700 
Af: algemene heffingskorting  - 2.600  
Af: ink. afhankelijke heffingskorting   - 2.300  
Af: arbeidskorting   - 3.800  
        8.700
     
Te betalen belasting               0

Belasting bij overige winsten als ZZP'er (cijfers 2023)

In onderstaande gaan wij er vanuit dat u recht hebt op startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Tevens wordt er rekening gehouden met de MKB-winstvrijstelling. Eventueel kunt u de winst nog verminderen met de fiscale oudagsreserve (FOR), hiermee is nog geen rekening gehouden. In bovenstaande opstelling is met de FOR wel rekening gehouden.

 • Winst € 10.000 : teruggave € 2.700
 • Winst € 25.000 : teruggave € 1.300
 • Winst € 35.000 : betalen € 1.400
 • Winst € 50.000 : betalen € 7.800
 • Winst € 75.000 : betalen € 19.000 (inbreng in BV overwegen) Advies nodig? Maak een afspraak.
 • Winst € 100.000 : betalen € 30.000 (inbreng in BV overwegen) Advies nodig? Maak een afspraak.


B.V. is ook aantrekkelijk in 2023

Het tarief voor de Vennootschapsbelasting blijft dalen. Het tarief voor een winst tot € 200.000 bedraagt in 2023 slechts 19%, over het meerdere is het tarief fors hoger, namelijk 25,8%. Ondernemen zonder B.V. wordt de komende jaren minder aantrekkelijk, omdat aftrekposten niet meer tegen het hoge tarief (vroeger 52%) mogen worden afgetrokken, maar slechts tegen 37%. Een rekensom leert dat een B.V. vanaf € 100.000 winst sinds 2023 al aantrekkelijk is. De inbreng van een eenmanszaak of VOF in een B.V. is relatief eenvoudig.

De stijging van het box 2 tarief in 2024 werkt ongunstig uit, maar het financiële effect hiervan valt mee vanwege een opstaptarief van 24,5%.

Voordeel van ondernemen in de B.V. is ook nog:

 • Hogere arbeidskorting
 • Hogere heffingskorting
 • Beperken aansprakelijkheid
 • Verkoop voordeliger

Conclusie belastingvrij ondernemen

Regelmatig adviseren wij ondernemers over hun rechtsvorm of de mogelijkheden om minder belasting te betalen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Belastingvrij belonen
 • Voorzieningen
 • Investeringsregelingen
 • Voordelig auto rijden
 • Herstructureringen
Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.