Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Welke rechtsvorm kiest u als ZZP'er?

Bij de start van uw bedrijf of onderneming moet u veel keuzes maken. Een belangrijke keuze is de soort onderneming. Kiest u voor een eenmanszaak of VOF, of is een B.V. verstandig? De rechtsvorm is ook van belang voor een mogelijke aansprakelijkheid. 

Fiscaliteit, aansprakelijkheid en rechtsvorm voor ZZP'er

Bij een eenmanszaak, VOF of maatschap bent u met uw gehele vermogen (privé en zakelijk) aansprakelijk voor bedrijfsschulden en / of aansprakelijkheden. Bij een B.V., coöperatie, stichting of N.V. is dit niet het geval. Fiscaal heeft de keuze ook nogal wat invloed. Een advies van een deskundige (met berekening over de belastingdruk) is van essentieel belang. Neem gerust contact met ons op voor een advies.

Als startende ondernemer kiest u meestal voor een eenmanszaak, alternatieven zijn:

  • Maatschap
  • Vennootschap onder Firma (VOF)
  • Man-vrouwfirma
  • Commanditaire vennootschap (C.V.)
  • Besloten vennootschap (B.V.)
  • Stichting of vereniging
  • Coöperatie

Eenmanszaak en ZZP'er

Bij een eenmanszaak drijft u de onderneming alleen, de meeste ZZP'ers beginnen op deze wijze. Tot zo'n € 40.000 betaalt u vrijwel geen belasting en hebt u veelal ook nog recht op toeslagen. Bij een eenmanszaak kunt u ook personeel in dienstbetrekking nemen. Als eigenaar van een eenmanszaak bent u wel met uw gehele vermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming.

Maatschap en ZZP'er

Een maatschap is eigenlijk een eenmanszaak met meerdere eigenaren. Binnen de maatschap oefent u een beroep uit in een samenwerkingsvorm. De verdeling van de winst kunt u zelf regelen. Veel artsen, advocaten of andere dienstverleners doen dit via een maatschap. Het is verstandig om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, dit is werk voor een belastingadviseur of deskundige. Elke maat in een maatschap moet zelfstandig voldoen aan de vereisten voor ondernemerschap voor de Inkomstenbelasting. Voor de Omzetbelasting wordt gekeken naar de maatschap, de maatschap moet dus zelf BTW afdragen. Een maatschap kan zelf dingen kopen of personeel in dienstbetrekking nemen, Elke maat is voor een evenredig deel aansprakelijk voor schulden van de maatschap. De maatschap is geen rechtspersoon.

Vennootschap onder firma en ZZP'er

Een Vennootschap onder Firma (VOF) is ook een samenwerking tussen meerdere ondernemers, eigenlijk bijna gelijk aan een maatschap. Het verschil is dat het bij een VOF gaat om een bedrijf (geen beroep), dus niet om dienstverleners. De verdeling van de winst kunt u zelf regelen. Het is verstandig om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, dit is werk voor een belastingadviseur of deskundige. Elke vennoot in een VOF moet zelfstandig voldoen aan de vereisten voor ondernemerschap voor de Inkomstenbelasting. Voor de Omzetbelasting wordt gekeken naar de VOF, de VOF moet dus zelf BTW afdragen. Een VOF kan zelf dingen kopen of personeel in dienstbetrekking nemen, Elke vennoot is voor het geheel aansprakelijk voor schulden van de VOF, dit is dus ruimer dan bij de maatschap. De VOF is geen rechtspersoon.

Man-vrouw VOF en ZZP'er

Als een ZZP'er met zijn partner een bedrijf begint, kan dit via een beloning voor de partner, maar ook via een samenwerkingsverband, een zogenaamde man-vrouw firma. Voor een dergelijke VOF gelden dezelfde regels als bij een normale VOF. Bij partners die samen een onderneming in de vorm van een VOF uitoefenen is soms sprake van een zogenoemd ongebruikelijk samenwerkingsverband. Dit wil zeggen dat de samenwerking niet tot stand zou zijn gekomen als beide personen niet elkaar partners zouden zijn. Een ongebruikelijke samenwerking is tussen een advocaat en een secretaresse. Als de ondersteunende werkzaamheden van de secretaresse een groot deel van het werk zijn (meer dan 70%), dan tellen deze ondersteunende uren niet mee voor het urencriterium en krijgt de partner geen ondernemersfaciliteiten. Advisering door een belastingadviseur is altijd wenselijk, hiermee voorkomt u problemen achteraf. De man-vrouwfirma is geen rechtspersoon. Elke partner is met zijn persoonlijke vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de VOF.

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.