Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Meewerkende partner en ZZP'er

Als uw partner meewerkt binnen uw bedrijf kan dit fiscale voordelen hebben. De beloning kan in geld of in de vorm van een extra aftrek.

Meewerkaftrek en ZZP'er

Als uw partner tenminste 525 uur meewerkt (onbetaald) binnen uw bedrijf, dan hebt u als ZZP'er / ondernemer recht op de zogenaamde meewerkaftrek. Een kleine beloning mag u wel aan uw partner betalen, als dit maar minder is dan € 5.000. Uw partner mag echter niet in dienstbetrekking bij u zijn. De vergoeding is bij u als ZZP'er niet aftrekbaar en bij uw partner niet belast. In een procedure bij de rechtbank is duidelijk geworden dat een te lage vergoeding niet aftrekbaar is.

Tabel meewerkaftrek

  • minder dan 525 uur : geen aftrek
  • 525 - 875 uur = 1,25% van de winst
  • 875 - 1.225 uur = 2 % van de winst
  • 1.225 - 1.750 uur = 3% van de winst
  • 1.750 uur of meer = 4% van de winst

Arbeidsbeloning meewerkende partner bij ZZP'er

Werkt uw partner veel mee binnen uw onderneming, dan kunt u er ook voor kiezen om een meewerkbeloning te betalen. De beloning moet dan tenminste € 5.000 bedragen. Er gelden voorwaarden:

  • De beloning moet redelijk zijn.
  • Er moet een meewerkovereenkomst worden opgesteld en ondertekend.
  • De beloning moet feitelijk in het jaar worden uitbetaald.
  • Het moet gaan om werkzaamheden ten behoeve van de onderneming.
Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.